Możliwości zatrudnienia

Firma ESAB Welding and Cutting Products szczyci się tym, że jest wspaniałym miejscem do rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej w branży produkcyjnej. Mając oddziały na całym świecie, ESAB jest firmą globalną o długiej tradycji w przewodzeniu branży. ESAB oferuje możliwości awansu, atmosferę zaufania w pracy, wysokie świadczenia i wiele więcej.

ESAB zapewnia wiele okazji pokierowania własną karierą zawodową. Mamy solidną, ukierunkowaną na klienta kulturę i nieustannie szukamy ludzi, którzy zwiększą wartość naszych firm, a także oferowanych przez nas produktów i usług.

Zobacz listę ofert zatrudnienia

Firma ESAB jest pracodawcą wyznającym zasadę równych szans w zatrudnieniu, w związku z czym jej praktyki i procedury dotyczące zatrudniania i personelu nikogo nie dyskryminują ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, status kombatanta, niepełnosprawność lub wiek.

Możliwości zatrudnienia

Jak wygląda praca w firmie ESAB

Pracujący w zespole zaangażowani pracownicy są naszym największym skarbem i zawsze dążymy do pozyskiwania, kształcenia i zatrzymywania tych najbardziej utalentowanych. Budowanie odpowiedniego zespołu i zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy prowadzi do rozwiązań, które pomagają naszym klientom odnosić sukcesy, których sami jesteśmy częścią.

Firma ESAB oferuje wielokulturowe środowisko pracy, które docenia pomysły, nagradza inicjatywę i zachęca do rozwoju zawodowego i społecznego. Możliwości nauki, współpracy i realizacji indywidualnych celów są praktycznie nieograniczone.

x

x

Loading..