Nota prawna

Dokładność informacji

Dokładamy wszelkich starań w celu dostarczenia Państwu dokładnych i bieżących informacji. Jednakże zarówno na stronie internetowej, jak i w udostępnianych materiałach, mogą pojawić się błędy i treść zostanie zmieniona bez uprzedniego powiadomienia.

Polityka prywatności.

ESAB Polska Sp. z o.o. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-115), ul. Johna Baildona 65, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal internetowy www.esab.pl.

Rozdział „Dane Osobowe w Newsletterze ESAB”  dotyczy wyłącznie osób zarejestrowanych w Newsletterze ESAB, a rozdział „Dane Osobowe w formularzu kontaktowym” wyłącznie osób nawiązujących kontakt przez stronę www.esab.pl. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w Sklepie ESAB Online umieszczone zostały w Regulaminie Sklepu ESAB Online.

I. Dane osobowe w Newsletterze ESAB
 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów Newslettera jest ESAB Polska Sp. z o.o., zwana dalej Administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe otrzymywanie Newslettera. Subskrybentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe Subskrybentów są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki Newslettera na warunkach opisanych w "Regulaminie Newslettera ESAB Polska",
  • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
  • marketingowym Administratora.
 3. Podane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 4. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 5. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej oraz dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym i zrezygnowania z usługi Newslettera. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej oraz wypisaniu się z Newslettera Subskrybent nie będzie otrzymywał Newslettera.
 6. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu Subskrybent nie będzie otrzymywał Newslettera.
 7. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
II. Dane osobowe w formularzu kontaktowym
 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z usługi przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego jest ESAB Polska Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe osób korzystających z usługi przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu kontaktu z Administratorem.
 3. Dane osobowe osób, które wyraziły zainteresowanie wysyłaniem Newslettera ESAB Polska  są przetwarzane przez ESAB Polska Sp. z o.o. w celu wysyłki Newslettera, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe oraz w celu marketingowym ESAB Polska Sp. z o.o. (zobacz informacje w pkt II).
 4. Podane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 5. Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 6. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej oraz zrezygnowania z usługi Newslettera. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej oraz wypisaniu się z Newslettera Subskrybent nie będzie otrzymywał Newslettera.
 7. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu Subskrybent nie będzie otrzymywał Newslettera.
 8. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

III. Odnośniki do innych stron

Portal internetowy www.esab.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. ESAB Polska Sp. z o.o. nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu www.esab.pl

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje i materiały graficzne opublikowane na tej stronie (dalej “Informacje”) nie stwarzają zobowiązania umownego lub innego zobowiązania wiążącego dla ESAB, lub dowolnej spółki wchodzącej w skład grupy przedsiębiorstw, do której ESAB należy. Informacje takie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego a jedynie mogą być interpretowane jako zaproszenie do nabycia lub sprzedaży towarów i usług (zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego). Wszelkie zobowiązania umowne lub inne podjęte na podstawie standardowych warunków sprzedaży ESAB lub innych warunków uzgodnionych przez ESAB w formie pisemnej będą nadrzędne nad Informacjami zawartymi na tej stronie.

Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. ESAB dołożył zasadnych starań w celu zapewnienia, że Informacje tu podane są poprawne w chwili ich zamieszczania. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych materiałów drukowanych, Informacje mogły stać się nieaktualne w chwili dostępu do strony przez odwiedzającego. ESAB nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy lub braki, ani też za nieaktualność takich Informacji, zaś wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność odwiedzającego. ESAB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na swojej stronie w dowolnym czasie bez zawiadamiania o tym fakcie.

W odniesieniu do przedmiotowych Informacji nie istnieją żadne gwarancje lub deklaracje, wyraźne lub dorozumiane, a ESAB w szczególności wyklucza dorozumiane gwarancje lub warunki w zakresie tytułu własności, opisu, zadowalającej jakości, odpowiedniości do danego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej stron trzecichPomimo faktu, że dokładamy wszelkich starań w celu wywiązania się z wszystkich zamówień, ESAB nie może zagwarantować dostępności żadnego z produktów pokazanych na stronie. ESAB zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego z produktów wymienionych na stronie w dolnym czasie i bez zawiadomienia.

Ceny produktów prezentowanych na stronach ESAB mogą odbiegać od innych cen podawanych w reklamach ze względu na zróżnicowanie warunków rynkowych w różnych lokalizacjach geograficznych.

Naszym celem jest zapewnienie stuprocentowej bezbłędności naszych stron internetowych, lecz mimo to, nie możemy zagwarantować, że ich zawartość jest poprawna lub pełna, w tym także w odniesieniu do informacji cenowych i specyfikacji produktów. Z chwilą znalezienia błędów cenowych, poprawiamy takowe w naszych systemach, a poprawiona cena będzie miała zastosowanie w Państwa zamówieniu. ESAB zastrzega sobie prawo do korekty błędów, niedokładności lub braków (w tym także po przedłożeniu i akceptacji zamówienia).

Strona ESAB zawiera odesłania do innych stron, nad którym ESAB nie ma kontroli. Tym samym, ESAB nie ponosi żadnej odpowiedzialności, pośrednio ani bezpośrednio, za informacje podane na takich stronach.

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do ESAB za pośrednictwem strony, w tym odpowiedzi na pytania lub sugestie, nie będą traktowane przez ESAB jako poufne. ESAB nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do tychże komentarzy i materiałów, i może je powielać, wykorzystywać i dystrybuować bez ograniczeń. Ponadto, ESAB może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, lub techniki zawarte w takich komentarzach i materiałach.

Zobacz również: Colfax Privacy Policy.

 

HANDEL:

ESAB Polska Sp. z o.o.
ul. Johna Baildona 65
40-115 Katowice
Tel: (32) 35 11 100

Numer KRS: 0000356431 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer NIP / VAT EU: 527-26-27-655 / PL5272627655
Wysokość kapitału zakładowego: 750 000 PLN

PRODUKCJA:

ESAB Sp. z o.o.
ul. Johna Baildona 65
40-115 Katowice
Tel: (32) 35 89 603
Fax: (32) 35 89 608

Numer KRS: 0000176578

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer NIP / VAT EU: 634-002-34-57 / PL6340023457
Wysokość kapitału zakładowego: 16 186 000 PLN

x

x

Loading..