Previous
Next

CutCloud

Spożytkuj moc="moc" cutcloud"=cutcloud"> Oprogramowanie do cięcia CutCloud

Najlepsza platforma oprogramowania do cięcia, która umożliwia rejestrowanie, mierzenie i kontrolowanie czynności cięcia za pomocą monitorowania danych w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

 

NAJLEPSZY SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĘCIEM OPARTY NA CHMURZE POZWALA NA RADYKALNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI.

Oparte na chmurze raporty CutCloud zawierają informacje z ostatniej chwili, które wskazują na problemy dotyczące produkcji i jakości, pozwalając osiągnąć maksymalną jakość i wydajność cięcia — wszystko przy użyciu minimalnych zasobów obliczeniowych i bez konieczności ciągłego korzystania z obsługi lub serwisu. To oprogramowanie łatwo jest zainstalować, posługiwać się nim i serwisować je. Dostęp do bieżących informacji z CutCloud można uzyskać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

  •  Zaawansowane raportowanie produkcji i jakości
  • Szybkie i niezawodne rejestrowanie i przesyłanie danych
  • Indywidualne oprogramowanie do automatyzacji etapów pracy
  • Konfigurowalne raporty i skalowalna funkcjonalność
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym

 

Proces CutCloud

CECHY I ZALETY CUTCLOUD I OPROGRAMOWANIA DO CIĘCIA.

Kosztorysowanie i obsługa zleceń — obliczanie najlepszej ceny dla klientów i maksymalizacja przychodów dzięki wykorzystaniu rzeczywistych danych procesów i maszyn. Automatyczne przenoszenie danych zlecenia z i do systemu ERP pozwala na skrócenie czasu realizacji.

Importowanie geometrii i rysunków — łatwe importowanie zespołów i całych części z CAD, włącznie z przygotowaniami krawędzi spoiny 3D dostępnymi m.in. w formatach SolidWorks i STEP.

Rozmieszczanie i zarządzanie blachami — ustawienia technologii przypisywane są automatycznie pod kątem wyboru technologii cięcia zapewniającej uzyskanie jak najlepszej jakości elementów możliwością swobodnego dysponowania różnymi materiałami i maszynami. Automatyczne rozmieszczanie pozwala oszczędzać czas i materiał.

Przesyłanie danych do produkcji — automatyczne tworzenie plików cięcia, wydruków, raportów rozmieszczenia i etykiet elementów oraz transportowanie ich do hali produkcyjnej pozwala skupić się bardziej na cięciu niż na czasochłonnej pracy administracyjnej.

Sprawność produkcji — zautomatyzowane konfigurowanie technologii maszyny umożliwia wykonywanie pracy bez większego przeszkolenia — całość sprowadza się do naciśnięcia zielonego przycisku. Automatyczne rejestrowanie i raportowanie danych maszyny pozwala na kontrolę nad procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci. Możliwe jest także tworzenie niezależnych plików cięcia (np. kompensacja ukosowania).

Zbieranie danych i obróbka obliczeń — dzięki danym i całkowitej kontroli nad procesem można podejmować zawsze trafne decyzje. Sprzężenie zwrotne ze sterownikiem i przesyłanie raportów z powrotem do ERP tworzą w pełni zintegrowane rozwiązanie.

ULEPSZONY CYFROWO SERWIS DO PLANOWYCH CZYNNOŚCI UTRZYMANIA RUCHU

Ulepszony cyfrowo serwis monitoruje urządzenia w czasie rzeczywistym i wskazuje, kiedy najlepiej wykonać ich przegląd, aby uniknąć nieplanowanych przestojów i ryzyka niewykonania zadań. Wszystkie problemy, które mogą wpłynąć na jakość cięcia i wydajność pracy, są natychmiast sygnalizowane. Wymiana części zamiast ich naprawy pozwala wydłużyć okres eksploatacji urządzeń i zwiększyć efektywność pracy personelu utrzymania ruchu, który może skupić się na prewencji zamiast na pracach naprawczych.

Check wear parts

KONTROLA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH

 

SPOŻYTKUJ MOC CUTCLOUD

Zrób pierwszy krok do systemu CutCloud i wypełnij poniższy formularz. Przedstawiciel ESAB wkrótce się z Tobą skontaktuje, aby omówić szczegóły.

*Pole obowiązkowe.

Uprzejmie informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ESAB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-115), ul. Johna Baildona 65. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera na warunkach opisanych w Regulaminie Newslettera oraz w celach marketingowych ESAB Polska Sp. z o.o. i innych podmiotów z grupy ESAB. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane na terytorium innego Państwa niż Rzeczpospolita Polska w obrębie podmiotów należących do grupy Colfax. Szczegółowe informacje znaleźć można w: Polityka Prywatności. Przysługują Państwu prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie są przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem.

x

x

Loading..