Centrum wiedzy ESAB

Wprowadzenie do kontroli jakości spawania

Kontrola jakości spawania pozwala ocenić wiele właściwości złączy spawanych– niektóre dotyczą ich wielkości spoin, a inne obecności niezgodności. Wielkość złącza spawanego może być niezwykle istotna, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jego wytrzymałość i spełnienie wymagań konstrukcji. Złącze o zbyt małym przekroju może nie wytrzymać naprężeń występujących w trakcie użytkowania. Również ważne są niezgodności spawalnicze . To niedoskonałości w obrębie lub obok złącza, które mogą, choć nie muszą, być uzależnione od jego wielkości i/lub położenia, uniemożliwiając zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie złącza. Zazwyczaj te nieciągłości , jeśli mają niedopuszczalną wielkość lub położenie, są określane mianem wad spawalniczych i czasami mogą powodować przedwczesne uszkodzenie spoiny będące wynikiem niższej wytrzymałości lub powstawania spiętrzeń naprężeń w spawanym elemencie.

Kontrola złączy spawanych może być przeprowadzona z wielu powodów. Prawdopodobnie głównym celem jest ustalenie, czy jakość złącza jest odpowiednia do planowanego zastosowania. Aby ocenić jakość złącza, przede wszystkim potrzebny jest jakiś punkt odniesienia, który pozwoli porównać jego właściwości. Próba oceny jakości złącza bez określenia kryteriów przyjęcia jest niewykonalna.

Kryteria przyjęcia jakości złącza mogą pochodzić z wielu źródeł. Rysunki/schematy wyrobów s spawanych zazwyczaj zawierają wielkości złączy, a być może także inne dane wymiarowe, takie jak długość i położenie spoin złączy. Te wymogi wymiarowe zostały zwykle określone za pomocą obliczeń projektowych lub wzięte z zatwierdzonych projektów, o których wiadomo, że spełniają wymagania dotyczące jakości połączeń spawanych.

Dopuszczalny i niedopuszczalny poziom czy liczba nieciągłości w spoinie w trakcie kontroli jakości spawania najczęściej są podane w kodeksach i normach spawalniczych. Opracowano je dla wielu rodzajów zastosowań wyrobów spawalniczych. To ważne, aby wybrać normę spawalniczą przeznaczoną dla określonej branży lub zastosowania, w których prowadzimy działalność.

Kontrola jakości spawania może często wymagać od inspektora rozmaitej wiedzy na temat części, w tym znajomości rysunków spawalniczych, symboli spawalniczych, projektów złączy, procedur spawalniczych, wymogów określonych w kodeksach i normach, a także technik przeprowadzania kontroli i testów. Z tego powodu wiele kodeksów i norm spawalniczych wymaga od inspektorów jakości posiadania formalnych kwalifikacji lub wymaganej wiedzy i doświadczenia, aby mogli świadczyć usługi kontroli. Istnieje wiele kursów szkoleniowych z zakresu kontroli jakości spawania, a także wiele międzynarodowych programów certyfikacji inspektorów . Najpopularniejszy program w Stanach Zjednoczonych jest zarządzany przez towarzystwo American Welding Society (AWS). To program Certified Welding Inspector (CWI). Certyfikat inspektora jakości spawania: zwykle wymaga wykazaniem się znajomością kontroli jakości spawania w drodze zdania egzaminu.

Aby lepiej poznać zakres kontroli jakości spawania, musimy sprawdzić określone dziedziny technik kontroli i zastosowań kontroli jakości spawania. Aby omówić kontrolę jakości spawania, wybraliśmy następujące tematy:

Kontrola i testy kwalifikacji procedur spawalniczych – rodzaje kontroli stosowanych dla tych wymagań i jak mogą stanowić kluczową część ogólnego systemu zapewnienia jakości spawania.

Badania wizualne – często najprostsza, najtańsza i prawdopodobnie, jeśli przeprowadzona prawidłowo, najbardziej efektywna metoda kontroli jakości spawania do wielu zastosowań.

Wykrywanie pęknięć powierzchniowych – metody takie jak badanie penetracyjne i badanie magnetyczno-proszkowe – jak są używane i co wykażą.

Defektoskopia radiologiczna i ultrasonograficzna spoin – metody znane jako badania nieniszczące (NDT) i stosowane zwykle do sprawdzania wewnętrznej struktury złącza w celu ustalenia jego integralności bez niszczenia spawanego elementu.

Badania niszczące spoin – metody służące do określania integralności lub wytrzymałości spoin, które zazwyczaj polegają na pocięciu i/lub połamaniu spawanego elementu i ocenie różnych właściwości mechanicznych i/lub fizycznych.

Jednym z głównych elementów pomyślnego systemu zapewnienia jakości spawania jest określenie, wprowadzenie i nadzór dobrego programu kontroli jakości spawania. Taki program można stworzyć dopiero po pełnej ocenie wymogów jakości/kryteriów przyjęcia, pełnej ocenie stosowanych metod kontroli i testów, a także dostępności odpowiednio wykwalifikowanych i/lub doświadczonych inspektorów jakości spawania.

 

Kategorie Kontrola jakości spawania , Słowa kluczowe Spawanie

x

x

Loading..