This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Centrum wiedzy ESAB

Cztery kroki właściwego wyboru dyszy

 1. Wybierz dyszę jednoczęściową lub dwuczęściową: Acetylen – zawsze dysza jednoczęściowa. Inne paliwa gazowe – dysza dwuczęściowa zapewnia najbardziej wydajną pracę przy normalnym cięciu. Dysza jednoczęściowa zwiększa trwałość w miejscach, gdzie występują bardzo wysokie temperatury.
 2. Wybierz serię: Dysze OXWELD® seria 1500 - Nasadki do cięcia gazowego CW-23, CW-400 i CW-500 - Palniki do cięcia ręcznego C-32, C-66, C-77 i C-97 - Uniwersalne dysze do palników do cięcia PUROX® seria 4200 - Nasadki do cięcia gazowego typu „E” CW-200, CW-250 i CW-300 oraz palniki do cięcia ręcznego C-84
 3. Wybierz wydajność podgrzewania wstępnego: Wybór dyszy zależy od wydajności podgrzewania wstępnego. Stal pokryta rdzą i zgorzeliną, a także cięcie ukośne wymagają intensywnego wstępnego podgrzewania.
 4. Wybierz rozmiar: Wybierz rozmiar zalecany dla grubości ciętej stali. Zbyt duże dysze marnują gaz. Użyj ciśnienia tlenu zalecanego dla dyszy.

Wybór dyszy

Dysze do cięcia OXWELD® i PUROX®
 • Ciągniona na zimno, elektrolityczna miedź rafinowana sposobem hutniczym, używana w dyszach jednoczęściowych, jest odporna na wysokie temperatury i zużycie, wytrzymując dłużej niż inne dysze ze stopów miedzi
 • Dysza jednoczęściowa ma trzykrotnie kształtowane wnętrze – kanały gazowe mają lustrzaną powierzchnię, a kąty wewnętrzne są zaokrąglone, zapewniając mniej burzliwy, bardziej wydajny przepływ gazu – czyste, gładkie cięcie przy minimalnej szczelinie
 • Otwory podgrzewania wstępnego są blisko rozmieszczone wokół otworu tnącego, zwiększając koncentrację płomieni
 • Długie, równoległe kanały podgrzewania wstępnego pozwalają regenerować dysze bez wpływu na wydajność
 • Dysza jednoczęściowa jest wykonana z jednego kawałka litej miedzi – zapewnia maksymalne chłodzenie – zawsze polecana w przypadku acetylenu i innych paliw gazowych w razie bardzo dużego narażenia na wysokie temperatury
 • Dysze dwuczęściowe – zalecane dla uzyskania wysokiej wydajności w przypadku paliw gazowych innych niż acetylen – lita miedź, grubościenna tuleja zewnętrzna i mosiężne sekcje wewnętrzne można zamawiać oddzielnie, minimalizując koszt wymiany
 • Gniazda stożkowe – natychmiastowe wyrównanie zapewnia dobrą szczelność, zapobiegając wyciekom wokół nakrętki dyszy.

Kategorie Urządzenia spawalnicze , Słowa kluczowe Dysza, Gaz

x
x

x

Loading..