Centrum wiedzy ESAB

Cztery kroki właściwego wyboru dyszy

 1. Wybierz dyszę jednoczęściową lub dwuczęściową: Acetylen – zawsze dysza jednoczęściowa. Inne paliwa gazowe – dysza dwuczęściowa zapewnia najbardziej wydajną pracę przy normalnym cięciu. Dysza jednoczęściowa zwiększa trwałość w miejscach, gdzie występują bardzo wysokie temperatury.
 2. Wybierz serię: Dysze OXWELD® seria 1500 - Nasadki do cięcia gazowego CW-23, CW-400 i CW-500 - Palniki do cięcia ręcznego C-32, C-66, C-77 i C-97 - Uniwersalne dysze do palników do cięcia PUROX® seria 4200 - Nasadki do cięcia gazowego typu „E” CW-200, CW-250 i CW-300 oraz palniki do cięcia ręcznego C-84
 3. Wybierz wydajność podgrzewania wstępnego: Wybór dyszy zależy od wydajności podgrzewania wstępnego. Stal pokryta rdzą i zgorzeliną, a także cięcie ukośne wymagają intensywnego wstępnego podgrzewania.
 4. Wybierz rozmiar: Wybierz rozmiar zalecany dla grubości ciętej stali. Zbyt duże dysze marnują gaz. Użyj ciśnienia tlenu zalecanego dla dyszy.

Wybór dyszy

Dysze do cięcia OXWELD® i PUROX®
 • Ciągniona na zimno, elektrolityczna miedź rafinowana sposobem hutniczym, używana w dyszach jednoczęściowych, jest odporna na wysokie temperatury i zużycie, wytrzymując dłużej niż inne dysze ze stopów miedzi
 • Dysza jednoczęściowa ma trzykrotnie kształtowane wnętrze – kanały gazowe mają lustrzaną powierzchnię, a kąty wewnętrzne są zaokrąglone, zapewniając mniej burzliwy, bardziej wydajny przepływ gazu – czyste, gładkie cięcie przy minimalnej szczelinie
 • Otwory podgrzewania wstępnego są blisko rozmieszczone wokół otworu tnącego, zwiększając koncentrację płomieni
 • Długie, równoległe kanały podgrzewania wstępnego pozwalają regenerować dysze bez wpływu na wydajność
 • Dysza jednoczęściowa jest wykonana z jednego kawałka litej miedzi – zapewnia maksymalne chłodzenie – zawsze polecana w przypadku acetylenu i innych paliw gazowych w razie bardzo dużego narażenia na wysokie temperatury
 • Dysze dwuczęściowe – zalecane dla uzyskania wysokiej wydajności w przypadku paliw gazowych innych niż acetylen – lita miedź, grubościenna tuleja zewnętrzna i mosiężne sekcje wewnętrzne można zamawiać oddzielnie, minimalizując koszt wymiany
 • Gniazda stożkowe – natychmiastowe wyrównanie zapewnia dobrą szczelność, zapobiegając wyciekom wokół nakrętki dyszy.

Kategorie Urządzenia spawalnicze , Słowa kluczowe Dysza, Gaz

x

x

Loading..