Centrum wiedzy ESAB

Jak rozwiązywać problemy z jakością cięcia plazmowego?

Wprowadzenie

Podobnie, jak w przypadku innych procesów cięcia, istnieje wiele zmiennych, które mają wpływ na jakość cięcia plazmowego. Niektóre z nich to:

 • Typ palnika
 • Ustawienie palnika
 • Stan materiałów eksploatacyjnych
 • Napięcie łuku lub wysokość cięcia
 • Typ gazu
 • Czystość gazu
 • Ciśnienie i przepływ gazu
 • Grubość materiału
 • Skład materiału
 • Stan powierzchni
 • Natężenie prądu cięcia
 • Wielkość otworu dyszy
 • Szybkość cięcia (tj. tempo przesuwu maszyny)

Większość tych zmiennych jest wzajemnie zależna, tzn. zmiana jednej z nich wpływa na pozostałe. Ponieważ rozwiązanie problemu z jakością cięcia bywa trudne, przygotowaliśmy informacje, które obejmują standardowe rozwiązania typowych problemów z jakością cięcia. Na początek określmy główny problem:

 • Kąt cięcia
 • Ostrość krawędzi
 • Chropowatość powierzchni
 • Żużel

Zalecane parametry zazwyczaj zapewniają najlepszą jakość cięcia, dlatego należy sprawdzić sugerowane nastawy w instrukcji posiadanego systemu. Co pewien czas warunki mogą ulec zmianie, wymuszając pewną regulację. W takim przypadku należy:

 1. Powoli, stopniowo zmieniać przepływ i ciśnienie gazu.
 2. Stopniowo zwiększać lub zmniejszać napięcie łuku co jeden wolt.
 3. Regulować szybkość cięcia o maks. pięć procent do momentu poprawy warunków.

Kąt cięcia

Ujemny kąt cięcia

Jeśli górny wymiar części jest większy od dolnego, mówimy o „ujemnym” kącie cięcia. Możliwe przyczyny to:

 • Przesunięty palnik
 • Wygięty lub wypaczony materiał
 • Zużyte lub uszkodzone materiały eksploatacyjne
 • Niskie napięcie łuku i/lub
 • Zbyt niska szybkość cięcia

Dodatni kąt cięcia

Kiedy górny wymiar jest mniejszy niż dolny, mówimy o „dodatnim” kącie cięcia. Najczęstsze przyczyny to:

 • Przesunięty palnik
 • Wygięty lub wypaczony materiał
 • Zużyte lub uszkodzone materiały eksploatacyjne
 • Wysokie napięcie łuku
 • Zbyt wysoka szybkość cięcia i/lub
 • Niewłaściwe ustawienia natężenia

Ostrość krawędzi

Góra i dół zaokrąglone

Zazwyczaj ma to miejsce tylko podczas cięcia cieńszych materiałów o grubości poniżej 1/4 cala (6 mm). Najczęstszą przyczyną jest nadmierna moc w stosunku do materiału lub zbyt duży prąd (natężenie) dla grubości materiału.

Podtopienie górnej krawędzi
Kiedy boki powierzchni cięcia są wygięte do wewnątrz, najczęściej jest to spowodowane cięciem palnikiem umieszczonym zbyt blisko materiału. Dzieje się tak przy ustawieniu zbyt niskiego napięcia łuku dla danej grubości materiału.

Wykończenie powierzchni
Chropowatość spowodowana przez proces

Jeśli na powierzchni cięcia są widoczne spójne nieregularności, które mogą występować tylko w jednej osi, prawdopodobnie powstały one w wyniku procesu. Najczęstsze problemy to:

 • Zużyte lub uszkodzone materiały eksploatacyjne i/lub
 • Zbyt wysoki przepływ gazu.

Chropowatość spowodowana przez maszynę

Kiedy nieregularności na powierzchni cięcia są niespójne i często ograniczone do jednej osi, przyczyną chropowatości może być ruch maszyny. Możliwe przyczyny to:

 • Brudne prowadnice, kółka, koło zębate i/lub wałek zębaty maszyny
 • Niewyosiowane prowadnice
 • Zużyte, uszkodzone lub luźne kółka lub łożyska.

Żużel

Żużel jest produktem ubocznym cięcia. Na występowanie żużlu może wpływać wiele rzeczy. Nowoczesne systemy plazmowe mają dość szeroki zakres cięcia bezżużlowego. Dlatego pojawienie się żużlu na częściach zazwyczaj jest objawem nieprawidłowości. Istnieje kilka różnych rodzajów żużlu, w tym żużel wysokich prędkości, żużel niskich prędkości i żużel górny.

Żużel powstający przy dużej prędkości
Niewielka ilość żużlu przyspawana lub rozprasowana na dolnej powierzchni ciętej części zazwyczaj jest wynikiem zbyt szybkiego cięcia. Ten typ żużlu jest trudny do usunięcia i może wymagać szlifowania. Często towarzyszą mu nawisy metalu w kształcie litery S, które także wskazują na zbyt szybkie cięcie. Można też sprawdzić, czy napięcie łuku nie jest zbyt wysokie.

Żużel powstający przy małej prędkości
Żużel powstający przy małej prędkości ma kształt większych kulek na spodzie szczeliny, choć zwykle dość łatwo można go usunąć. Należy spróbować zwiększyć prędkość i/lub napięcie łuku, zwiększając wysokość cięcia.

Żużel górny

Występuje w formie rozprysków na powierzchni części i zwykle łatwo się go usuwa. Najczęściej jest związany ze zbyt szybkim lub zbyt wysokim cięciem (wysokie napięcie łuku).

Żużel nieregularny
Jeśli żużel jest niejednorodny, występuje na wierzchu lub na spodzie części, należy sprawdzić zużycie materiałów eksploatacyjnych.

Inne czynniki wpływające na żużel:
Istnieją inne czynniki, które mogą wpływać na powstawanie żużlu. Większość z nich ma związek z samym materiałem. Mogą one obejmować temperaturę materiału, stan powierzchni, np. duża ilość zgorzeliny lub rdzy, a także skład materiału. Przykładowo, stopy wysokowęglowe zwykle generują więcej żużlu.

 

Kategorie Systemy do cięcia , Słowa kluczowe Plazma, Proces

x

x

Loading..