Centrum wiedzy ESAB

Spawanie elektrogazowe

Spawanie elektrogazowe (EGW - Electrogas Welding) stanowi rozwinięcie metody spawania elektrożużlowego i przypomina ją zarówno pod względem oprzyrządowania, jak i zastosowania. Elektroda jest jednak topiona nie przez ciepło generowane w żużlu, lecz - podobnie jak w metodzie MIG/MAG - przez łuk spawalniczy jarzący się w osłonie gazów ochronnych. Spawanie elektrogazowe jest używane do materiałów o grubości 12-100 mm, a w przypadku materiałów grubszych elektroda jest dodatkowo prowadzona ruchem wahadłowym. Zazwyczaj wykonuje się złącze I (z odstępem), używane są także złącza V. Jeśli są wykonywane spoiny pionowe - na przykład podczas spawania dużych zbiorników - to stosując tę metodę można znacznie ograniczyć koszty w porównaniu z ponoszonymi przy ręcznym spawaniu metodą MIG/MAG.


Podobnie jak w metodzie MIG/MAG, są używane pełne druty elektrodowe i druty rdzeniowe. Również są stosowane te same gazy osłonowe. W porównaniu ze spawaniem elektrożużlowym uzyskuje się mniejszą strefę wpływu ciepła i nieco lepszą udarność. Długi wolny wylot elektrody może być czynnikiem korzystnym, gdyż umożliwia spawanie z większą prędkością, przyczynia się do stopienia mniejszej ilości materiału spawanego i do wprowadzenia mniejszej ilości ciepła. 

Kategorie Procesy spawalnicze , Słowa kluczowe Procesy, Spawanie

x
x

x

Loading..