Centrum wiedzy ESAB

Spawanie hybrydowe

Technologia Hybrio™ firmy ESAB jest procesem spawania hybrydowego - kombinacją użycia lasera oraz metody MIG/MAG, łączącą w sobie głęboki przetop przy niskiej energii liniowej z doskonałymi własnościami złączy i dużą tolerancją na dokładność złożenia elementów. Stanowi alternatywę dla konwencjonalnych metod spawania, zapewniając wyjątkowo wąskie i głębokie spoiny przy bardzo wysokiej prędkości spawania. W pojedynczym ściegu proces Hybrio™ często pozwala osiągnąć to, co zwykle wymaga wielowarstwowego spawania metodami łukowymi. Energia liniowa jest przy tym znacznie niższa, dzięki czemu w dużym stopniu eliminuje się odkształcenia i naprężenia spawalnicze, które w zwykłych metodach stanowią często trudny problem.


Użycie metody MIG/MAG w kombinacji z laserem usuwa ograniczenia występujące przy spawaniu samym laserem, gdzie występuje duża wrażliwość procesu na dopasowanie łączonych elementów. Pozwala to na nawet 3-krotne zwiększenie obszaru parametrów użytkowych w porównaniu z procesem spawania samym laserem. Metoda MIG/MAG umożliwia wpływanie za pomocą spoiwa na własności metalurgiczne złącza, układanie spoin pachwinowych i napoin, a także obniżenie twardości dzięki niższej szybkości chłodzenia. Ta cecha jest szczególnie przydatna podczas łączenia wysokiej jakości stali węglowych i nierdzewnych.

 

Kategorie Procesy spawalnicze , Słowa kluczowe Procesy, Spawanie

x

x

Loading..