Centrum wiedzy ESAB

Cięcie plazmowe

W procesie tym jest wykorzystywany skoncentrowany łuk elektryczny - materiał jest topiony przez strumień wysokotemperaturowej plazmy. Można ciąć wszystkie materiały przewodzące prąd elektryczny. ESAB CUTTING SYSTEMS oferuje urządzenia do cięcia plazmowego o natężeniu prądu od 20 A do 1000 A, umożliwiające cięcie materiałów o grubości od 0,5 mm do 160 mm. Gazami plazmotwórczymi są sprężone powietrze, azot, tlen i mieszanki argonowo-wodorowe, używane do cięcia stali niskowęglowej i wysokostopowej, aluminium, miedzi oraz innych metali i stopów.

• Nowoczesna technologia, stosowana do wszystkich materiałów przewodzących prąd elektryczny, używana głównie w odniesieniu do stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych.

• Niewielkie odkształcenia cieplne, dzięki wykorzystaniu zawężonego, skoncentrowanego łuku plazmowego.

• Duże szybkości cięcia (5 do 7 razy większe niż w wypadku cięcia tlenowo-gazowego) i niewielkie czasy „martwe” (nie jest wymagane nagrzewanie wstępne).

• Grubość ciętych materiałów mieszcząca się w przedziale od 0,5 mm do 160 mm, przy wykorzystaniu prądu plazmowego o natężeniu do 1000 amperów.

• Skuteczne cięcie w pionie i ukosowanie stali konstrukcyjnej o grubości do 30 mm

• Najlepsza jakość cięcia uzyskiwana przy użyciu metody cięcia zawężonym łukiem plazmowym lub metody cięcia plazmowego z kurtyną wodną.

 

 

Kategorie Systemy do cięcia , Słowa kluczowe Plazma

x
x

x

Loading..