Centrum wiedzy według słów kluczowych

Naprawy i regeneracja

Wysokie koszty wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów doprowadziły do opracowania szeregu technik (zwanych także napawaniem), pozwalających regenerować takie elementy.

Czytaj więcej


Spajanie tarciowe z przemieszaniem

Spajanie tarciowe z przemieszaniem to metoda, w której występuje pełna penetracja w stanie stałym. Metoda ta może być używana do spajania materiałów metalowych - obecnie głównie aluminium - bez osiągania punktu topnienia.

Czytaj więcej


Spawanie drutami rdzeniowymi

Metoda spawania drutami rdzeniowymi (FCAW - Flux Cored Arc Welding) jest bardzo podobna do metody MIG/MAG zarówno pod względem samego procesu, jak i stosowanych urządzeń. Elektrodą nie jest jednak pełny drut, lecz rurka otaczająca rdzeń z topnika

Czytaj więcej


Spawanie elektrodami otulonymi

Spawanie elektrodami otulonymi (MMA - Manual Metal Arc Welding) to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego.

Czytaj więcej


Spawanie elektrogazowe

Spawanie elektrogazowe (EGW - Electrogas Welding) stanowi rozwinięcie metody spawania elektrożużlowego i przypomina ją zarówno pod względem oprzyrządowania, jak i zastosowania.

Czytaj więcej


x

x

Loading..