Centrum wiedzy według słów kluczowych

Spawanie elektrodami otulonymi

Spawanie elektrodami otulonymi (MMA - Manual Metal Arc Welding) to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego.

Czytaj więcej


Spawanie elektrogazowe

Spawanie elektrogazowe (EGW - Electrogas Welding) stanowi rozwinięcie metody spawania elektrożużlowego i przypomina ją zarówno pod względem oprzyrządowania, jak i zastosowania.

Czytaj więcej


Spawanie elektrożużlowe

W pierwszej fazie procesu spawania elektrożużlowego (ESW - Electroslag Welding) jest zajarzany łuk elektryczny między elektrodą i spawanym materiałem. Topnik przykrywający obszar złącza zaczyna się topić i powstaje jeziorko płynnego żużla, którego głębokość się powiększa.

Czytaj więcej


Spawanie hybrydowe

Technologia Hybrio™ firmy ESAB jest procesem spawania hybrydowego - kombinacją użycia lasera oraz metody MIG/MAG, łączącą w sobie głęboki przetop przy niskiej energii liniowej z doskonałymi własnościami złączy i dużą tolerancją na dokładność złożenia elementów.

Czytaj więcej


Spawanie łukiem krytym

Podczas spawania łukiem krytym (SAW - Submerged Arc Welding) łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a końcem topliwej elektrody i jest niewidoczny, gdyż jest pokryty warstwą granulowanego topnika (stąd nazwa metody).

Czytaj więcej


x

x

Loading..