PLATFORMA ESAB DIGITAL SOLUTIONS OPTYMALIZUJE  PROCESY CIĘCIA I SPAWANIA

14/02/2019

Platforma ESAB Digital Solutions składa się z dostępnych za pośrednictwem Internetu cyfrowych środowisk ESAB WeldCloud — do ręcznego, zrobotyzowanego i zautomatyzowanego spawania — oraz ESAB CutCloud — do automatyzacji spawania. Na targach Euroblech ESAB zaprezentuje nową architekturę, opartą na technologiach IoT Microsoft Azure i ThingWorx® Industrial Innovation Platform firmy PTC.

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z Microsoftem, ponieważ technologia Azure pozwala utworzyć niezawodną i bezpieczną architekturę, która wysyła dane z połączonego z Internetem systemu bezpośrednio do chmury” — mówi Mike Pantaleano, wiceprezes ds. digitalizacji w ESAB. „Możliwość pożytecznego wykorzystania zarządzania danymi bez konieczności posiadania lokalnego serwera lub dużej infrastruktury IT będzie odpowiednim rozwiązaniem dla mniejszych firm, które nie posiadają swojego działu IT. Z kolei oparcie architektury referencyjnej na modelu ThingWorx umożliwia tworzenie konfiguracji lokalnych i hybrydowych (działających w chmurze i lokalnie). Dzięki temu ESAB może konfigurować i skalować dostępne za pośrednictwem Internetu rozwiązanie dla firm dowolnej wielkości”.

„Posiadając niezawodne rozwiązanie cyfrowe, klienci mogą się skupić na usprawnianiu swoich zasadniczych procesów” — mówi Pantaleano. Podkreśla on, że nowy moduł ESAB WeldCloud Universal Connector współpracuje z praktycznie każdym źródłem prądu spawania. Może on wysyłać do ESAB WeldCloud różne dane, takie jak np. czas pracy łuku, parametry spawania i informacje o rozpoczęcia i zakończenia procesu spawania.

ESAB WeldCloud zawiera ponadto nową, przeznaczoną głównie dla menedżerów funkcję, która umożliwia wyświetlanie za jednym kliknięciem pulpitów z podsumowaniem znaczących informacji. Menedżer operacyjny może w ten sposób szybko sprawdzić, jak spisuje się jego flota urządzeń spawalniczych pod względem całkowitego czasu jarzenia się łuku, średniego czasu łuku na spoinę, liczby sesji spawania, całkowitego zużycia drutu, zużycia drutu w poszczególnych stacjach oraz średniej liczby błędów urządzenia w ciągu sesji. Brygadzista może natomiast łatwo obejrzeć statystyki pracy poszczególnych spawaczy, znaleźć tych, którzy osiągają najlepsze wyniki, i wskazać ich jako wzór do naśladowania.

Na targach IMTS firma ESAB zaprezentuje też inne zintegrowane rozwiązania cyfrowe, jak np. WeldQAS — narzędzie do analizowania jakości spoiny w czasie rzeczywistym. Gotowe do współpracy z ESAB WeldCloud narzędzie WeldQAS jest źródłem danych na poziomie mikro przydatnych dla inżynierów i kontrolerów jakości. W odróżnieniu od innych systemów rejestracji danych spoiny, pracujących z częstotliwością tylko 1 Hz, WeldQAS przechwytuje dane z częstotliwością aż 23 kHz (i 234 kHZ w przypadku przypawania sworzni). Porównując wyniki pomiarów z krzywymi odniesienia, system oblicza oceny jakości poszczególnych spoin i sygnalizuje na bieżąco wszelkie nieprawidłowości. Wykrywane są m.in. takie wady, jak nieodpowiednie zajarzenie łuku, braku odpowiedniej osłony gazowej oraz szereg innych nieprawidłowości, które mogą wystąpić podczas spawania.

Wyznaczanie stanu ustalonego

Firmy wytwarzające różnego rodzaju konstrukcje spawane, które nie dysponują specjalnymi programami do analizy danych, często zawyżają wielkość wykorzystania sprzętu i zaniżają czas pracy łuku w szacunkach, na podstawie których sporządzają wyceny produktów.

„Tego, czego nie można zmierzyć, nie da się też poprawić. Niektóre zakłady spawalnicze mają wrażenie, że wykorzystują swój sprzęt na poziomie 30–40%, podczas gdy w rzeczywistości jest to około 15%” — mówi Pantaleano. „Wchodzące w skład ESAB Digital Solutions Aplikacje i pulpity informacyjne umożliwiają użytkownikom ocenę ich bieżącej sytuacji, a następnie tworzenie linii odniesienia. Wiedząc, jaki jest ich »stan ustalony«, mogą przystąpić do szukania obszarów poprawy”. 

Bezproduktywne może być np. szlifowanie w celu zrekompensowania źle spreparowanego złącza lub usuwanie rozprysku po spawaniu. Ponieważ w chmurze ESAB CutCloud rejestrowane są także dane ze zautomatyzowanych systemów cięcia, klienci mają wgląd we wszystkie najważniejsze aspekty procesów konstrukcyjnych.

„Posiadanie dokumentacji działań i związanych z nimi kosztów jest pomocne w uzasadnieniu inwestycji w bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak automatyczny system do ukosowania premium, który skraca czas szlifowania” — mówi Pantaleano.

Dokumentacja i identyfikowalność – wymagana m.in. w takich branżach, jak turbiny wiatrowe, platformy wiertnicze i zbiorniki ciśnieniowe – to kolejne kwestie, w których przydatna może być platforma ESAB Digital Solutions. Spędzanie mnóstwa czasu na generowaniu stosów papieru w celu sporządzenia prostej dokumentacji to kolejny przykład bezproduktywności. Przepisywanie danych ręcznie wiąże się ponadto z ryzykiem popełnienia błędu. A przecież tę czynność może wykonywać operator w ramach prostego przepływu pracy, np. skanując kod kreskowy. Nowa aplikacja do skanowania ESAB WeldCloud umożliwia za pomocą smartfona skanowanie części i powiązanych zmiennych, takich jak identyfikator operatora, urządzenia spawalniczego lub przecinarki plazmowej, czy też materiałów spawalniczych. Informacje te rejestrowane są następnie w centralnej bazie danych jako dane sesji spawania.

„Menedżerowie mogą wyszukać wyrób na podstawie numeru części i z łatwością ustalić, kto pracował przy danej części” — mówi Pantaleano. „Największy wzrost produktywności bierze się często nie z szybszego spawania lub cięcia, lecz z inteligentnego spożytkowania posiadanych danych do podejmowania trafnych decyzji”.

ESAB WeldCloud dashboards
x
x

x

Loading..