PAKIET ESAB DIGITAL SOLUTIONS OFERUJE KLIENTOM WYGODNY DOSTĘP DO PRZYDATNYCH NARZĘDZI DO ZARZĄDZANIA DANYMI ONLINE

21/08/2019

Firma ESAB Welding & Cutting Products ogłosiła zakończenie migracji wszystkich składników pakietu ESAB Digital Solutions na wspólną platformę Microsoft Azure IoT wykorzystującą platformę innowacji przemysłowych ThingWorx® firmy PTC. Migracja ta przyniosła usprawnienie obsługi klienta w całym procesie produkcyjnym i umożliwiła bezproblemową wymianę danych między komponentami końcowego stadium procesu. Pakiet usług cyfrowych ESAB oferuje połączenie optymalizacji procesów cięcia, spawania, zarządzania zużyciem gazu oraz zapewnienia jakości na potrzeby stałego doskonalenia identyfikowalności, dokumentacji, zarządzania zasobami, wydajności i jakości.

„Producenci chcący włączyć się do cyfrowej transformacji potrzebują rozwiązania, które łączy poszczególne etapy procesu obróbki metalu. Firma ESAB jest jednym z niewielu partnerów, którzy mają do zaproponowania kompletną ofertę usług cyfrowych” – wyjaśnia Ludvig Enlund, dyrektor generalny, ESAB Digital Solutions.

Powiązane ze sobą cyfrowo usługi firmy ESAB obejmują oprogramowanie CAD/CAM Columbus® III do rozmieszczania w ramach cięcia zmechanizowanego, oprogramowanie CutCloud™ do przetwarzania danych dotyczących wydajności cięcia, oprogramowanie WeldCloud™ i WeldCloud Universal Connector do kontroli wydajności spawania, oprogramowanie WeldQAS i WeldScanner do monitorowania i rejestrowania w czasie rzeczywistym charakterystyk łuku, a także różnorodne systemy zarządzania zużyciem gazu.

„Pakiet ESAB Digital Solutions umożliwia użytkownikom wykorzystanie danych w ramach stałego doskonalenia w czterech głównych obszarach: zarządzania zasobami, kontroli wydajności, kontroli jakość oraz dokumentacji/identyfikowalności” – dodaje Enlund.

W ramach jednej z niedawnych realizacji zastosowanie pakietu ESAB Digital Solutions przyniosło skrócenie czasu przygotowania dokumentacji spawania o jedną godzinę tygodniowo na każde stanowisko spawalnicze.

„Produkty takie jak WeldCloud, WeldScanner i WeldQAS zapewniają automatyzację żmudnego, kosztownego i podatnego na błędy ludzkie procesu” – wyjaśnia Enlund. „Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dokumentację i identyfikowalność – zwłaszcza w przypadku elektrowni, wież wiatrowych, platform morskich, zbiorników ciśnieniowych, stoczni i innych zastosowań w przemyśle – powiązane ze sobą rozwiązania wspierają producentów w bardziej wydajnym wykorzystaniu czasu”.

W drugim przykładzie pakiet ESAB Digital Solutions umożliwił producentowi sprzętu rolniczego wydłużenie czasu pracy łuku spawalniczego w metodzie MAG z 10 do 20 procent.

„Etap wytwarzania, określany do tej pory mianem „wąskiego gardła”, zapewnia obecnie wydajność umożliwiającą zaspokojenie popytu” – zapewnia Enlund. „Klient zidentyfikował i wyeliminował czynności, które niepotrzebnie obciążały wysoko wykwalifikowanych spawaczy, co pozwoliło im skupić całą uwagę na samej czynności spawania”.

W trzecim przykładzie technik firmy ESAB wykorzystał dostępne w chmurze rozwiązanie do diagnozowania usterek, które wystąpiły, gdy użytkownik końcowy zapomniał napełnić układ chłodzenia cieczą chłodzącą. 

„Do standardowych składników naszego pakietu usług należą alerty odbierane w formie wiadomości tekstowych i e-mail – na przykład informujące o nagłym zatrzymaniu systemu wbrew specyfikacjom pracy” – dodaje Enlund.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnych rozwiązań cyfrowych, odwiedź stronę esab.com/digital.

Pakiet ESAB Digital Solutions oferuje klientom wygodny dostęp do przydatnych w całym procesie produkcji narzędzi na potrzeby stałego doskonalenia identyfikowalności, dokumentacji, zarządzania zasobami, wydajności i jakości.

Digital Solutions
x

x

Loading..