OK Flux 10.61

ESAB

OK Flux 10.61

The following items have been added to your list


x

Topnik OK Flux 10.61 jest przeznaczony do spawania pojedynczym drutem spoin czołowych, wielowarstwowych stali niestopowych zwykłych oraz podwyższonej i wysokiej wytrzymałości przy wymaganej udarności do -40ˇC/-60ˇC. Jako topnik nie domieszkujący przeznaczony jest do użycia łącznie z drutami zawierającymi dodatki stopowe. OK Flux 10.61 pracuje przy dowolnej biegunowości prądu stałego.


Analiza stopiwa

Typical Weld Metal Analysis %
C Cr Cu Mn Mo Ni Si
OK Autrod 12.10 DC+, 580A, 29V
0.07 % - - 0.5 % - - 0.15 %
OK Autrod 12.22 DC+, 580A, 29V
0.08 % - - 1.0 % - - 0.35 %
OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V
0.06 % - - 1.0 % 0.5 % - 0.25 %
OK Autrod 12.32 DC+, 580A, 29V
0.09 % - - 1.4 % - - 0.3 %
OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V
0.08 % - - 1.8 % - - 0.15 %
OK Autrod 13.10 SC DC+, 580A, 29V
0.08 % 1.1 % - 0.7 % 0.5 % - 0.30 %
OK Autrod 13.20 SC DC+, 580A, 29V
0.08 % 2.1 % - 0.8 % 1.0 % - 0.3 %
OK Autrod 13.36 DC+, 580A, 29V, 55cm/min
0.07 % 0.2 % 0.4 % 1.0 % - 0.7 % 0.5 %

Dopuszczenia

Drut CE DB VdTÜV
OK Autrod 12.10 * * *
OK Autrod 12.22 * - -
OK Autrod 12.24 * - *
OK Autrod 12.32 * - -
OK Autrod 13.10 SC * * *
OK Autrod 13.20 SC - - *
OK Autrod 13.36 * * -
*Potwierdzenia są uzależnione od lokalizacji zakładu produkcyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą ESAB.

Dopuszczenia

Towarzystwo CE
Stopień, Gatunek, Kategoria EN 13479
Atesty zależne są od lokalizacji zakładu. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem ESAB.

Klasyfikacje

Drut AWS/EN EN - stan po spawaniu AWS - stan po spawaniu AWS - stan po O.C.
OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si 14171-A: S 38 4 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K
OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo 14171-A: S 42 2 FB S2Mo A5.23: F7A4-EA2-A2 A5.23: F7P2-EA2-A2
OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 46 3 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14
OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si 14171-A: S 42 5 FB S3Si A5.17: F7A6-EH12K A5.17: F7P8-EH12K
OK Autrod 12.10 A5.17:EL12/ 14171-A:S1 14171-A: S 35 2 FB S1 -
OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1 - A5.23: F8P2-EB2R-B2
OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2 - A5.23: F8P0-EB3R-B3
OK Autrod 13.36 A5.23:EG/ 14171-A:S2Ni1Cu 14171-A: S 46 3 FB S2Ni1Cu -
OK Autrod 12.40 A5.17:EH14 14171-A: S 46 3 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14

Klasyfikacje

Nazwa EN ISO 14174
Stopień, Gatunek, Kategoria S A FB 1 65 DC

Własności materiału spawalniczego

Typ żużlu Fluoride-basic
Granulacja 0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Gęstość nom: 1.1 kg/dm3
Wskażnik zasadowości nom: 2.6
Transfer składnika stopowego Slightly Silicon and no Manganese alloying

Zużycie topnika

V Zużycie topnika / 1 kg(2,2 lb) drutu DC+
struct
Detail [empty string]
ErrNumber 0
Message Element AC_WEIGHT_FLUX_CONSUMPTION_SAW_MET is undefined in TABLEHEADFLUXCONSUMPTIONSAW.
Resolvedname TABLEHEADFLUXCONSUMPTIONSAW
StackTrace coldfusion.runtime.UndefinedElementException: Element AC_WEIGHT_FLUX_CONSUMPTION_SAW_MET is undefined in TABLEHEADFLUXCONSUMPTIONSAW. at coldfusion.runtime.DotResolver.resolveSplitNameInMap(DotResolver.java:143) at coldfusion.runtime.CfJspPage._resolve(CfJspPage.java:2028) at coldfusion.runtime.CfJspPage._resolveAndAutoscalarize(CfJspPage.java:2348) at coldfusion.runtime.CfJspPage._resolveAndAutoscalarize(CfJspPage.java:2338) at coldfusion.runtime.CfJspPage._resolveAndAutoscalarize(CfJspPage.java:2318) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor101(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:3957) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor113(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:3930) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor115(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:756) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor126(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:699) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor132(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:693) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor143(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:354) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor145(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:2) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor146(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:1) at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316.runPage(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:253) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:737) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:573) at coldfusion.runtime.CfJspPage._emptyTcfTag(CfJspPage.java:3696) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor1(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:181) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor3(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:167) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor4(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:145) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor6(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:84) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor7(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:16) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor10(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:11) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor11(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:10) at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616.runPage(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:1) at coldfusion.runtime.CfJspPage.invoke(CfJspPage.java:253) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.handlePageInvoke(IncludeTag.java:737) at coldfusion.tagext.lang.IncludeTag.doStartTag(IncludeTag.java:573) at coldfusion.filter.CfincludeFilter.invoke(CfincludeFilter.java:65) at coldfusion.filter.IpFilter.invoke(IpFilter.java:45) at coldfusion.filter.ApplicationFilter.invoke(ApplicationFilter.java:505) at coldfusion.filter.RequestMonitorFilter.invoke(RequestMonitorFilter.java:43) at coldfusion.filter.MonitoringFilter.invoke(MonitoringFilter.java:40) at coldfusion.filter.PathFilter.invoke(PathFilter.java:153) at coldfusion.filter.ExceptionFilter.invoke(ExceptionFilter.java:94) at coldfusion.filter.ClientScopePersistenceFilter.invoke(ClientScopePersistenceFilter.java:28) at coldfusion.filter.BrowserFilter.invoke(BrowserFilter.java:38) at coldfusion.filter.NoCacheFilter.invoke(NoCacheFilter.java:60) at coldfusion.filter.GlobalsFilter.invoke(GlobalsFilter.java:38) at coldfusion.filter.DatasourceFilter.invoke(DatasourceFilter.java:22) at coldfusion.filter.CachingFilter.invoke(CachingFilter.java:62) at coldfusion.filter.RequestThrottleFilter.invoke(RequestThrottleFilter.java:151) at coldfusion.CfmServlet.service(CfmServlet.java:219) at coldfusion.bootstrap.BootstrapServlet.service(BootstrapServlet.java:89) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at coldfusion.monitor.event.MonitoringServletFilter.doFilter(MonitoringServletFilter.java:42) at coldfusion.bootstrap.BootstrapFilter.doFilter(BootstrapFilter.java:46) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor222.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filterchain.WrappedFilterChain.doFilter(WrappedFilterChain.java:134) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filter.FusionReactorRequestHandler.doNext(FusionReactorRequestHandler.java:755) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filter.FusionReactorRequestHandler.doHttpServletRequest(FusionReactorRequestHandler.java:344) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filter.FusionReactorRequestHandler.doFusionRequest(FusionReactorRequestHandler.java:207) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filter.FusionReactorRequestHandler.handle(FusionReactorRequestHandler.java:792) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filter.FusionReactorCoreFilter.doFilter(FusionReactorCoreFilter.java:36) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor221.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at com.intergral.fusionreactor.j2ee.filterchain.WrappedFilterChain.doFilter(WrappedFilterChain.java:71) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor219.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at com.intergral.fusionreactor.agent.filter.FusionReactorStaticFilter.doFilter(FusionReactorStaticFilter.java:54) at com.intergral.fusionreactor.agent.pointcuts.NewFilterChainPointCut$1.invoke(NewFilterChainPointCut.java:41) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:355) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:510) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:800) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1471) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Suppressed
array [empty]
TagContext
array
1
struct
COLUMN 0
ID CF_DOTRESOLVER
LINE 3957
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor101(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:3957)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
2
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 3930
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor113(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:3930)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
3
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 756
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor115(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:756)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
4
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 699
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor126(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:699)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
5
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 693
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor132(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:693)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
6
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 354
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor143(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:354)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
7
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 2
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor145(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:2)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
8
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 1
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316._factor146(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:1)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
9
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_MAIN_CONTENT
LINE 1
RAW_TRACE at cfProductRefresh_main_Content2ecfm1551041316.runPage(C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm:1)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_main_Content.cfm
TYPE CFML
10
struct
COLUMN 0
ID CFINCLUDE
LINE 181
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor1(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:181)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
11
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 167
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor3(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:167)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
12
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 145
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor4(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:145)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
13
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 84
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor6(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:84)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
14
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 16
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor7(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:16)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
15
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 11
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor10(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:11)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
16
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 10
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616._factor11(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:10)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
17
struct
COLUMN 0
ID CF_PRODUCTREFRESH_CONTROLLER
LINE 1
RAW_TRACE at cfProductRefresh_Controller2ecfm1761293616.runPage(C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm:1)
TEMPLATE C:\inetpub\wwwroot\Clients\esab2013\customcf\catalog\ProductRefresh_Controller.cfm
TYPE CFML
Type Expression
element AC_WEIGHT_FLUX_CONSUMPTION_SAW_MET
objectType
object of java.lang.Class
Class Name java.lang.Class
Methods
Method Return Type
asSubclass(java.lang.Class) java.lang.Class
cast(java.lang.Object) java.lang.Object
desiredAssertionStatus() boolean
forName(java.lang.String) java.lang.Class
forName(java.lang.String, boolean, java.lang.ClassLoader) java.lang.Class
getAnnotatedInterfaces() java.lang.reflect.AnnotatedType[]
getAnnotatedSuperclass() java.lang.reflect.AnnotatedType
getAnnotation(java.lang.Class) java.lang.annotation.Annotation
getAnnotations() java.lang.annotation.Annotation[]
getAnnotationsByType(java.lang.Class) java.lang.annotation.Annotation[]
getCanonicalName() java.lang.String
getClassLoader() java.lang.ClassLoader
getClasses() java.lang.Class[]
getComponentType() java.lang.Class
getConstructor(java.lang.Class[]) java.lang.reflect.Constructor
getConstructors() java.lang.reflect.Constructor[]
getDeclaredAnnotation(java.lang.Class) java.lang.annotation.Annotation
getDeclaredAnnotations() java.lang.annotation.Annotation[]
getDeclaredAnnotationsByType(java.lang.Class) java.lang.annotation.Annotation[]
getDeclaredClasses() java.lang.Class[]
getDeclaredConstructor(java.lang.Class[]) java.lang.reflect.Constructor
getDeclaredConstructors() java.lang.reflect.Constructor[]
getDeclaredField(java.lang.String) java.lang.reflect.Field
getDeclaredFields() java.lang.reflect.Field[]
getDeclaredMethod(java.lang.String, java.lang.Class[]) java.lang.reflect.Method
getDeclaredMethods() java.lang.reflect.Method[]
getDeclaringClass() java.lang.Class
getEnclosingClass() java.lang.Class
getEnclosingConstructor() java.lang.reflect.Constructor
getEnclosingMethod() java.lang.reflect.Method
getEnumConstants() java.lang.Object[]
getField(java.lang.String) java.lang.reflect.Field
getFields() java.lang.reflect.Field[]
getGenericInterfaces() java.lang.reflect.Type[]
getGenericSuperclass() java.lang.reflect.Type
getInterfaces() java.lang.Class[]
getMethod(java.lang.String, java.lang.Class[]) java.lang.reflect.Method
getMethods() java.lang.reflect.Method[]
getModifiers() int
getName() java.lang.String
getPackage() java.lang.Package
getProtectionDomain() java.security.ProtectionDomain
getResource(java.lang.String) java.net.URL
getResourceAsStream(java.lang.String) java.io.InputStream
getSigners() java.lang.Object[]
getSimpleName() java.lang.String
getSuperclass() java.lang.Class
getTypeName() java.lang.String
getTypeParameters() java.lang.reflect.TypeVariable[]
isAnnotation() boolean
isAnnotationPresent(java.lang.Class) boolean
isAnonymousClass() boolean
isArray() boolean
isAssignableFrom(java.lang.Class) boolean
isEnum() boolean
isInstance(java.lang.Object) boolean
isInterface() boolean
isLocalClass() boolean
isMemberClass() boolean
isPrimitive() boolean
isSynthetic() boolean
newInstance() java.lang.Object
toGenericString() java.lang.String
toString() java.lang.String
x

x

Loading..