OK Flux 10.61

ESAB

OK Flux 10.61

The following items have been added to your list


x

Topnik OK Flux 10.61 jest przeznaczony do spawania pojedynczym drutem spoin czołowych, wielowarstwowych stali niestopowych zwykłych oraz podwyższonej i wysokiej wytrzymałości przy wymaganej udarności do -40ˇC/-60ˇC. Jako topnik nie domieszkujący przeznaczony jest do użycia łącznie z drutami zawierającymi dodatki stopowe. OK Flux 10.61 pracuje przy dowolnej biegunowości prądu stałego.


Analiza stopiwa

Chemical Composition
Pierwiastek CaF2 SiO2+TiO2 Al2O3+MnO CaO+MgO
Znamionowa wartość procentowa 25 % 15 % 15 % 40 %

Dopuszczenia

Drut OK Autrod 12.10
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.10
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 12.10
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.36
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 13.20 SC
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 13.36
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 12.40

Dopuszczenia

Towarzystwo CE
Towarzystwo NAKS/HAKC
Towarzystwo DB

Klasyfikacje

AWS - stan po O.C. A5.17: F6P8-EM12K
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A8-EM12K
AWS/EN A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si
Drut OK Autrod 12.22
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 38 4 FB S2Si
AWS - stan po O.C. A5.23: F7P2-EA2-A2
AWS - stan po spawaniu A5.23: F7A4-EA2-A2
AWS/EN A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo
Drut OK Autrod 12.24
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 42 2 FB S2Mo
AWS - stan po O.C. A5.17: F7P6-EH14
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A6-EH14
AWS/EN A5.17:EH14/ 14171-A:S4
Drut OK Autrod 12.40
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 3 FB S4
AWS - stan po O.C. A5.17: F7P8-EH12K
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A6-EH12K
AWS/EN A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si
Drut OK Autrod 12.32
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 42 5 FB S3Si
AWS/EN A5.17:EL12/ 14171-A:S1
Drut OK Autrod 12.10
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 35 2 FB S1
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P2-EB2R-B2
AWS/EN A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1
Drut OK Autrod 13.10 SC
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P0-EB3R-B3
AWS/EN A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2
Drut OK Autrod 13.20 SC
AWS/EN A5.23:EG/ 14171-A:S2Ni1Cu
Drut OK Autrod 13.36
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 3 FB S2Ni1Cu
AWS - stan po O.C. A5.17: F7P6-EH14
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A6-EH14
AWS/EN A5.17:EH14
Drut OK Autrod 12.40
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 3 FB S4

Klasyfikacje

Nazwa EN ISO 14174
Stopień, Gatunek, Kategoria S A FB 1 65 DC

Własności materiału spawalniczego

Typ żużlu Fluoride-basic
Granulacja 0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Gęstość nom: 1.1 kg/dm3
Wskażnik zasadowości nom: 2.6
Transfer składnika stopowego Slightly Silicon and no Manganese alloying

Zużycie topnika

A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm

Typowe właściwości mechaniczne

Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.10
Granica plastyczności 375 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 180 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 445 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.10
Granica plastyczności 375 MPa
Temperatura badania udarności -10 degC
Udarność KV 130 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 445 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.10
Granica plastyczności 375 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 445 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 440 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 520 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 440 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 85 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 520 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 440 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 75 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 520 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 440 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 520 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 430 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 130 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 430 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 430 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 430 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 55 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 110 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 550 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 90 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 550 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 55 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 550 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 450 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 550 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 130 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -29 degC
Udarność KV 45 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 130 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -29 degC
Udarność KV 45 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 480 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności 580A, 29V, 55cm/min DC+
Drut OK Autrod 13.36
Granica plastyczności 545 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
Deklaracja zgodności 580A, 29V, 55cm/min DC+
Drut OK Autrod 13.36
Granica plastyczności 545 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 55 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
Deklaracja zgodności 580A, 29V, 55cm/min DC+
Drut OK Autrod 13.36
Granica plastyczności 545 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
Deklaracja zgodności 580A, 29V, 55cm/min DC+
Drut OK Autrod 13.36
Granica plastyczności 545 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
x

Jak można zdobyć OK Flux 10.61

W równym stopniu zależy nam na przekazaniu urządzeń ESAB w ręce klientów, jak klientom na ich posiadaniu. Dlatego ich sprzedażą zajmują się dystrybutorzy, którzy poświęcają klientom pełną uwagę, zapewniają wsparcie i dostarczają należne korzyści. Dzięki ich fachowej wiedzy, klienci są w równym stopniu zadowoleni z procesu zakupu, jak z nabytego produktu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy także listę przeglądanych produktów. Odwiedzając naszą witrynę można klikać na dowolne produkty i dodawać je do tej listy. Po zakończeniu można ją wysłać do siebie lub wydrukować i zanieść do preferowanego dystrybutora.

Aby znaleźć dystrybutora firmy ESAB, wystarczy użyć lokalizatora dystrybutorów, który znajduje się na wszystkich stronach naszej witryny. Można także zadzwonić do obsługi klienta pod numer (32) 35 11 100, a my pomożemy podjąć właściwą decyzję.


Nr katalogowe i akcesoria

Numery katalogowe : OK Flux 10.61
OK Flux 10.61 25kg(55lb) 1061000500
x
x

x

Loading..