OK Flux 10.62 (Advanced Slag Release)

ESAB

OK Flux 10.62 (Advanced Slag Release)

The following items have been added to your list


x

Udoskonalony topnik OK Flux 10.62 z bardzo łatwo usuwalnym żużlem oraz dużą wytrzymałością ziaren. Zapewnia gładkie lico spoin, łagodne przejście do łączonych krawędzi oraz wklęsły profil ściegów. Może być stosowany przy wysokich parametrach spawania w różnych wariantach łuku krytego, takich jak tandem, Twin, ICE, systemach z 3-ma lub 4-ma drutami, w każdej konfiguracji wielowarstwowych złączy, także przy spawaniu wąskoszczelinowym. Duża wytrzymałość ziaren pozwala na wielokrotny obieg w systemach odzyskiwania topnika i wydłuża czas pomiędzy uzupełnianiem zasobnika. Minimalizuje zakłócenia w obiegu topnika i zapobiega tworzeniu się pyłów. Skład chemiczny, własności mechaniczne oraz klasyfikacja topnika są takie same, jak standardowego topnika OK Flux 10.62 i w połączeniu z różnymi gatunkami drutów spełniają najwyższe wymagania wytrzymałości, udarności w niskich temperaturach, łącznie z testami CTOD. Nadaje się do konstrukcji przybrzeżnych, zbiorników ciśnieniowych, energetyki, budownictwa okrętowego, konstrukcji lądowych, sektora transportowego itp. Wytwarza stopiwo o zawartości wodoru dyfundującego do 5 ml/100 g, a w przypadku opakowań BlockPac (zabezpieczających przed wilgocią) nawet do 4 ml/100 g.

Obejrzyj film wideo


Procesy spawalnicze

  • SAW - Submerged Arc Welding

Analiza stopiwa

Chemical Composition
Pierwiastek CaF2 SiO2+TiO2 Al2O3+MnO CaO+MgO
Znamionowa wartość procentowa 25 % 15 % 15 % 40 %
Drut
Gaz osłonowy
Typical Weld Metal Analysis %
Pierwiastek C C Si Mn C Si Mn Si Mn C Si Mn C Si Mn Ni C Si Mn Ni C Si Mn Ni C Si Mn Ni
Znamionowa wartość procentowa 0.08 % 0.07 % 0.30 % 1.0 % 0.10 % 0.27 % 0.95 % 0.12 % 1.9 % 0.12 % 0.10 % 1.85 % 0.06 % 0.25 % 1.0 % 0.9 % 0.08 % 0.22 % 0.95 % 0.9 % 0.06 % 0.25 % 1.0 % 3.1 % 0.08 % 0.20 % 0.95 % 3.1 %
Drut OK Autrod 12.40 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.40 OK Autrod 12.40 OK Autrod 12.40 OK Autrod 12.40 OK Autrod 12.40 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.21 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49 OK Autrod 13.49
Gaz osłonowy DC+, 580A, 29V DC+, 580 A, 29 V DC+, 580 A, 29 V DC+, 580 A, 29 V AC, 580 A, 29 V AC, 580 A, 29 V AC, 580 A, 29 V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V

Dopuszczenia

Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.10 SC
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 13.20 SC
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo GL
Drut OK Autrod 12.32
Towarzystwo DNV
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 13.20 SC
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo GL
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo DNV
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 13.43
Towarzystwo PRS
Drut OK Tubrod 15.27S
Towarzystwo Class NK
Drut OK Tubrod 15.27S
Towarzystwo TÜV
Drut OK Tubrod 15.27S
Towarzystwo RS
Drut OK Tubrod 15.27S
Towarzystwo RINA
Drut OK Tubrod 15.27S
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 12.40
Drut OK Autrod 13.21
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo Class NK
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo CWB
Drut OK Autrod 13.24
Towarzystwo PRS
Drut OK Autrod 13.49
Drut OK Autrod 12.34
Towarzystwo DNV

Dopuszczenia

Towarzystwo CE
Kraj PL
Towarzystwo NAKS/HAKC
Towarzystwo DB

Klasyfikacje

AWS - stan po O.C. A5.17: F7P8-EH12K
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A8-EH12K
AWS/EN A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si
Drut OK Autrod 12.32
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 6 FB S3Si
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P6-EA2-A2
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A6-EA2-A2
AWS/EN A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo
Drut OK Autrod 12.24
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 4 FB S2Mo
AWS - stan po O.C. A5.17: F6P8-EM12K
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A8-EM12K
AWS/EN A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si
Drut OK Autrod 12.22
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 38 5 FB S2Si
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P6-EA4-A4
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A6-EA4-A4
AWS/EN A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo
Drut OK Autrod 12.34
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 50 4 FB S3Mo
AWS - stan po O.C. A5.17: F7P6-EH14
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A6-EH14
AWS/EN A5.17:EH14/ 14171-A:S4
Drut OK Autrod 12.40
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 50 4 FB S4
AWS - stan po O.C. A5.23: F7P8-ENi1-Ni1
AWS - stan po spawaniu A5.23: F7A6-ENi1-Ni1
AWS/EN A5.23:ENi1/ 14171-A:S2Ni1
Drut OK Autrod 13.21
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 42 4 FB S2Ni1
AWS - stan po O.C. A5.23: F7P10-ENi2-Ni2
AWS - stan po spawaniu A5.23: F7A10-ENi2-Ni2
AWS/EN A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2
Drut OK Autrod 13.27
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 7 FB S2Ni2
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P8-ENi6-Ni6
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A10-ENi6-Ni6
AWS/EN A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2
Drut OK Autrod 13.24
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 50 6 FB S3Ni1Mo0.2
AWS - stan po O.C. A5.23: F11P8-EG-G
AWS - stan po spawaniu A5.23: F11A8-EG-G
AWS/EN A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni2,5CrMo; 26304-B:(SUN4C1M3)
Drut OK Autrod 13.43
EN - stan po spawaniu 26304-A: S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo
AWS - stan po O.C. A5.23: F9P8-EG-F3
AWS - stan po spawaniu A5.23: F10A8-EG-F3 (AC)
AWS/EN A5.23:EG/ 14171-A:S3Ni1Mo; 26304-A:S3Ni1Mo; 26304-B:(SUN2M2)
Drut OK Autrod 13.40
EN - stan po spawaniu 26304-A: S 62 6 FB S3Ni1Mo (AC)
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P15-ENi3-Ni3
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A15-ENi3-Ni3
AWS/EN A5.23:ENi3/ 14171-A:S2Ni3
Drut OK Autrod 13.49
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 8 FB S2Ni3
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P2-EB2R-B2
AWS/EN A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1
Drut OK Autrod 13.10 SC
AWS - stan po O.C. A5.23: F9P8-EA3-A3
AWS - stan po spawaniu A5.23: F9A8-EA3-A3
AWS/EN A5.23:EA3/ 24598-B:SU 4M3
Drut OK Autrod 12.44
AWS - stan po O.C. A5.23: F8P2-EB3R-B3
AWS/EN A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2
Drut OK Autrod 13.20 SC
AWS - stan po spawaniu A5.23: F9A8-EG-G
AWS/EN A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni1,5CrMo
Drut OK Autrod 13.44
EN - stan po spawaniu 26304-A: S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo
Drut OK Tubrod 15.27S

Klasyfikacje

Nazwa EN ISO 14174
Nazwa EN ISO 14174

Własności materiału spawalniczego

Typ żużlu Fluoride-basic
Granulacja 0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Wodór dyfundujący max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux); max 4 ml H/100g in BlockPac (moisture protection)
Gęstość nom: 1.1 kg/dm3
Wskażnik zasadowości nom: 3.2
Transfer składnika stopowego No Silicon or Manganese alloying

Zużycie topnika

A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm

Typowe właściwości mechaniczne

Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 410 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 170 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 33 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 410 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 160 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 33 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 410 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 90 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 33 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 410 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 33 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 410 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 33 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 140 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 115 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 45 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 580 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 475 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 175 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 475 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 150 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 475 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 130 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 475 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 110 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.32
Granica plastyczności 475 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.34
Granica plastyczności 540 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 170 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.34
Granica plastyczności 540 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 160 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.34
Granica plastyczności 540 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 140 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.34
Granica plastyczności 540 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 115 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.34
Granica plastyczności 540 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 45 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 140 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 110 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.40
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.44
Granica plastyczności 600 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 105 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.44
Granica plastyczności 600 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.44
Granica plastyczności 600 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 65 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.44
Granica plastyczności 600 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.21
Granica plastyczności 470 MPa
Temperatura badania udarności 20 degC
Udarność KV 195 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.21
Granica plastyczności 470 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 185 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.21
Granica plastyczności 470 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 160 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.21
Granica plastyczności 470 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.21
Granica plastyczności 470 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 560 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.24
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 110 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.24
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -60 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.24
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -73 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.24
Granica plastyczności 530 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 460 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 140 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 460 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 110 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 460 MPa
Temperatura badania udarności -60 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 460 MPa
Temperatura badania udarności -73 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 28 %
Wytrzymałość na rozciąganie 570 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 90 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 690 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 690 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 24 %
Wytrzymałość na rozciąganie 690 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 620 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 23 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 620 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 23 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 620 MPa
Temperatura badania udarności -60 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 23 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności EN DC+
Drut OK Autrod 13.40
Granica plastyczności 620 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 23 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.43
Granica plastyczności 700 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 21 %
Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.43
Granica plastyczności 700 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 75 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 21 %
Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.43
Granica plastyczności 700 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 65 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 21 %
Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.43
Granica plastyczności 700 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 21 %
Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.49
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -70 degC
Udarność KV 95 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 600 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.49
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -101 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 600 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.44
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności 0 degC
Udarność KV 95 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 22 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.44
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -20 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 22 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.44
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 55 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 22 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.44
Granica plastyczności 610 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 22 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa
x

Jak można zdobyć OK Flux 10.62 (Advanced Slag Release)

W równym stopniu zależy nam na przekazaniu urządzeń ESAB w ręce klientów, jak klientom na ich posiadaniu. Dlatego ich sprzedażą zajmują się dystrybutorzy, którzy poświęcają klientom pełną uwagę, zapewniają wsparcie i dostarczają należne korzyści. Dzięki ich fachowej wiedzy, klienci są w równym stopniu zadowoleni z procesu zakupu, jak z nabytego produktu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy także listę przeglądanych produktów. Odwiedzając naszą witrynę można klikać na dowolne produkty i dodawać je do tej listy. Po zakończeniu można ją wysłać do siebie lub wydrukować i zanieść do preferowanego dystrybutora.

Aby znaleźć dystrybutora firmy ESAB, wystarczy użyć lokalizatora dystrybutorów, który znajduje się na wszystkich stronach naszej witryny. Można także zadzwonić do obsługi klienta pod numer (32) 35 11 100, a my pomożemy podjąć właściwą decyzję.


x
x

x

Loading..