OK Flux 10.62

ESAB

OK Flux 10.62

The following items have been added to your list


x

OK Flux 10.62 jest w pełni mineralnym, nie domieszkującym, wysokozasadowym topnikiem aglomerowanym. Skład chemiczny stopiwa jest określony gatunkiem użytego drutu i jest niezależny od wpływu parametrów spawania. Dlatego topnik jest odpowiedni do spawania wielościegowego elementów o dużej grubości, przy użyciu techniki jedno- lub wieloelektrodowej. OK Flux 10.62 przeznaczony jest do spoin czołowych na stalach niestopowych zwykłych, podwyższonej i wysokiej wytrzymałości oraz stalach niskostopowych, przy wymaganej udarności do -40ˇC/-60ˇC. Jako topnik wysokozasadowy ma zdolność pracy przy wysokim natężeniu zarówno prądu stałego, jak i przemiennego. W celu zapewnienia wysokiej wydajności bez utraty własności mechanicznych można go używać z dodatkiem proszku żelaza. OK Flux 10.62 jest szczególnie polecany do spawania wąskoszczelinowego, z uwagi na łatwe usuwanie żużla oraz gładki profil krawędzi wtopienia. OK Flux 10.62 jest z powodzeniem stosowany w takich obszarach jak energetyka jądrowa i budownictwo przybrzeżne, gdzie są wymagane dobre wyniki testów CTOD. Topnik pracuje optymalnie w dolnej części zakresu napięcia spawania, zapewniając niską zawartość tlenu (ok. 300 ppm) oraz wodoru (mniej niż 5 ml/100g) w stopiwie.


Procesy spawalnicze

  • SAW - Submerged Arc Welding

Analiza stopiwa

Typical Weld Metal Analysis %
C Cr Cu Mn Mo Ni Si
ESAB SA10K DC+ 550A, 29V
0.08 % - - 1.45 % - - 0.25 %
OK Autrod 12.22 AC, 580 A, 29 V
0.10 % - - 0.95 % - - 0.27 %
OK Autrod 12.22 DC+, 580 A, 29 V
0.07 % - - 1.0 % - - 0.30 %
OK Autrod 12.24 DC+, 580A, 29V
0.07 % - - 1.0 % 0.5 % - 0.22 %
OK Autrod 12.24L DC+ 550A, 29V
0.07 % - - 1.10 % 0.45 % - 0.25 %
OK Autrod 12.32 AC, 580A, 29V
0.11 % - - 1.5 % - - 0.3 %
OK Autrod 12.32 DC+, 580A, 29V
0.10 % - - 1.6 % - - 0.35 %
OK Autrod 12.33L
0.06 % - - 1.70 % 0.40 % - 0.75 %
OK Autrod 12.34 AC, 580A, 29V
0.13 % - - 1.4 % 0.5 % - 0.18 %
OK Autrod 12.34 DC+, 580A, 29V
0.10 % - - 1.45 % 0.5 % - 0.21 %
OK Autrod 12.40 AC, 580A, 29V
0.12 % - - 1.85 % - - 0.10 %
OK Autrod 12.40 DC+, 580A, 29V
0.08 % - - 1.9 % - - 0.12 %
OK Autrod 12.40L DC+ 550A, 29V
0.09 % - - 1.75 % - - 0.15 %
OK Autrod 13.10 SC AC, 580A, 29V
0.10 % 1.1 % - 0.7 % 0.5 % - 0.20 %
OK Autrod 13.10 SC DC+, 580A, 29V
0.08 % 1.1 % - 0.7 % 0.5 % - 0.22 %
OK Autrod 13.20 SC AC, 580A, 29V
0.09 % 2.2 % - 0.60 % 1.0 % - 0.20 %
OK Autrod 13.20 SC DC+, 580A, 29V
0.08 % 2.2 % - 0.60 % 0.95 % - 0.20 %
OK Autrod 13.21 AC, 580A, 29V
0.08 % - - 0.95 % - 0.9 % 0.22 %
OK Autrod 13.21 DC+, 580A, 29V
0.06 % - - 1.0 % - 0.9 % 0.25 %
OK Autrod 13.24 AC, 580A, 29V
0.10 % - - 1.3 % 0.2 % 0.9 % 0.25 %
OK Autrod 13.24 DC+, 580A, 29V
0.08 % - - 1.4 % 0.2 % 0.9 % 0.30 %
OK Autrod 13.27 AC, 580A, 29V
0.08 % - - 0.95 % - 2.1 % 0.22 %
OK Autrod 13.27 DC+, 580A, 29V
0.06 % - - 1.0 % - 2.1 % 0.25 %
OK Autrod 13.36 AC, 580A, 29V
0.10 % 3 % 0.4 % 0.9 % - 0.7 % 0.3 %
OK Autrod 13.36 DC+, 525A, 29V
0.08 % 0.3 % 0.4 % 1.0 % - 0.7 % 0.3 %
OK Autrod 13.40 AC, 580A, 29V
0.10 % - - 1.45 % 0.5 % 0.9 % 0.23 %
OK Autrod 13.40 DC+, 580A, 29V
0.07 % - - 1.50 % 0.5 % 0.9 % 0.26 %
OK Autrod 13.43 AC, 580A, 29V
0.12 % 0.6 % - 1.45 % 0.5 % 2.2 % 0.22 %
OK Autrod 13.43 DC+, 580A, 29V
0.11 % 0.6 % - 1.5 % 0.5 % 2.2 % 0.25 %
OK Autrod 13.49 AC, 580A, 29V
0.08 % - - 0.95 % - 3.1 % 0.20 %
OK Autrod 13.49 DC+, 580A, 29V
0.06 % - - 1.0 % - 3.1 % 0.25 %

Dopuszczenia

Drut ABS BV CE DB DNV GL LR RINA RS VdTÜV
OK Autrod 12.22 * * * * * * * - - *
OK Autrod 12.24 - - * - - - - - - *
OK Autrod 12.32 * * * * * * * * * *
OK Autrod 12.34 * * - - * * * - * -
OK Autrod 13.10 SC - - * * - - - - - *
OK Autrod 13.20 SC - - * - - - - - - *
OK Autrod 13.24 * * * - * * * - - -
OK Autrod 13.27 * * * * * * * * * *
OK Autrod 13.36 - - * - - - - - - -
OK Autrod 13.40 * * * - * * * - - *
OK Autrod 13.43 * * * - * * * - - -
OK Tubrod 15.27S * - * - * * * - - -
*Potwierdzenia są uzależnione od lokalizacji zakładu produkcyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą ESAB.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE EN 13479
PL : NAKS/HAKC RD 03-613-03
Atesty zależne są od lokalizacji zakładu. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem ESAB.

Klasyfikacje

Drut AWS/EN EN - stan po spawaniu AWS - stan po spawaniu AWS - stan po O.C.
OK Autrod 12.32 A5.17:EH12K/ 14171-A:S3Si 14171-A: S 46 6 FB S3Si A5.17: F7A8-EH12K A5.17: F7P8-EH12K
OK Autrod 12.24 A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo 14171-A: S 46 4 FB S2Mo A5.23: F8A6-EA2-A2 A5.23: F8P6-EA2-A2
OK Autrod 12.22 A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si 14171-A: S 38 5 FB S2Si A5.17: F7A8-EM12K A5.17: F6P8-EM12K
OK Autrod 12.34 A5.23:EA4/ 14171-A:S3Mo; 24598-A:S S MnMo 14171-A: S 50 4 FB S3Mo A5.23: F8A6-EA4-A4 A5.23: F8P6-EA4-A4
OK Autrod 12.40 A5.17:EH14/ 14171-A:S4 14171-A: S 50 4 FB S4 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14
OK Autrod 13.21 A5.23:ENi1/ 14171-A:S2Ni1 14171-A: S 42 4 FB S2Ni1 A5.23: F7A6-ENi1-Ni1 A5.23: F7P8-ENi1-Ni1
OK Autrod 13.27 A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2 14171-A: S 46 7 FB S2Ni2 A5.23: F7A10-ENi2-Ni2 A5.23: F7P10-ENi2-Ni2
OK Autrod 13.24 A5.23:ENi6/ 14171-A:S3Ni1Mo0,2 14171-A: S 50 6 FB S3Ni1Mo0.2 A5.23: F8A10-ENi6-Ni6 A5.23: F8P8-ENi6-Ni6
OK Autrod 13.43 A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni2,5CrMo; 26304-B:(SUN4C1M3) 26304-A: S 69 6 FB S3Ni2,5CrMo A5.23: F11A8-EG-G A5.23: F11P8-EG-G
OK Autrod 13.40 A5.23:EG/ 14171-A:S3Ni1Mo; 26304-A:S3Ni1Mo; 26304-B:(SUN2M2) 26304-A: S 62 6 FB S3Ni1Mo (AC) A5.23: F10A8-EG-F3 (AC) A5.23: F9P8-EG-F3
OK Autrod 13.49 A5.23:ENi3/ 14171-A:S2Ni3 14171-A: S 46 8 FB S2Ni3 A5.23: F8A15-ENi3-Ni3 A5.23: F8P15-ENi3-Ni3
OK Autrod 13.10 SC A5.23:EB2R/ 24598-A:S S CrMo1 - A5.23: F8P2-EB2R-B2
OK Autrod 12.44 A5.23:EA3/ 24598-B:SU 4M3 A5.23: F9A8-EA3-A3 A5.23: F9P8-EA3-A3
OK Autrod 13.20 SC A5.23:EB3R/ 24598-A:S S CrMo2 - A5.23: F8P2-EB3R-B3
OK Autrod 13.44 A5.23:EG/ 26304-A:S3Ni1,5CrMo 26304-A: S 62 5 FB S3Ni1,5CrMo A5.23: F9A8-EG-G
OK Tubrod 15.27S -
OK Autrod 12.40L India A5.17:EH14 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14
ESAB SA10K A5.17:EH10K A5.17: F7A6-EH10K A5.17: F7P8-EH10K
OK Autrod 12.24L A5.23:EA2/ 14171-B:SU2M3 A5.23: F8A4-EA2-A2 A5.23: F8P4-EA2-A2
OK Autrod 12.40L A5.17:EH14/ 14171-B:SU41 A5.17: F7A6-EH14 A5.17: F7P6-EH14
OK Autrod 12.33L A5.23:EA3K A5.23: F10A4-EA3K-G A5.23: F9P4-EA3K-G
OK Autrod 13.36 A5.23:EG/ 14171-A:S2Ni1Cu 14171-A: S 46 5 FB S2Ni1Cu A5.23: F8A6-EG-G

Klasyfikacje

EN ISO 14174 : S A FB 1 55 AC H5
EN ISO 14174 : S A FB 1 55 AC H4 only BlockPac/moisture-protection

Własności materiału spawalniczego

Typ żużlu Fluoride-basic
Granulacja 0.2-1.6 mm (10x65 mesh)
Wodór dyfundujący max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux); max 4 ml H/100g in BlockPac (moisture protection)
Gęstość nom: 1.1 kg/dm3
Wskażnik zasadowości nom: 3.2
Transfer składnika stopowego No Silicon or Manganese alloying

Zużycie topnika

V Zużycie topnika / 1 kg(2,2 lb) drutu DC+ Zużycie topnika / 1 kg(2,2 lb) drutu AC
26 V 0.7 kg
30 V 1.0 kg
34 V 1.3 kg
38 V 1.6 kg
26 V 0.6 kg
30 V 0.9 kg
34 V 1.2 kg
38 V 1.4 kg
A Wymiary Prędkość jazdy
580 A Ø 4.0 mm 55 cm/min

Typowe właściwości mechaniczne

Drut Warunki Granica plastyczności Wytrzymałość na rozciąganie Udarność KV Wydłużenie względne
ESAB SA10K W stanie surowym po spawaniu DC+ 490 MPa 570 MPa 100 J
55 J
40 J
28 %
OK Autrod 12.22 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 410 MPa 500 MPa 170 J
160 J
90 J
70 J
35 J
33 %
OK Autrod 12.24 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 500 MPa 580 MPa 140 J
115 J
80 J
60 J
45 J
25 %
OK Autrod 12.24L W stanie surowym po spawaniu DC+ 550 MPa 620 MPa 90 J
40 J
30 J
25 %
OK Autrod 12.24L India W stanie surowym po spawaniu DC+ 550 MPa 620 MPa 90 J
40 J
30 J
25 %
OK Autrod 12.32 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 475 MPa 560 MPa 175 J
150 J
130 J
110 J
70 J
28 %
OK Autrod 12.33L W stanie surowym po spawaniu DC+ 660 MPa 740 MPa 45 J
30 J
25 %
OK Autrod 12.34 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 540 MPa 620 MPa 170 J
160 J
140 J
115 J
45 J
24 %
OK Autrod 12.40 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 530 MPa 620 MPa 140 J
110 J
80 J
50 J
40 J
26 %
OK Autrod 12.40L W stanie surowym po spawaniu DC+ 520 MPa 610 MPa 100 J
85 J
40 J
26 %
OK Autrod 12.40L India W stanie surowym po spawaniu DC+ 520 MPa 610 MPa 100 J
85 J
40 J
26 %
OK Autrod 12.44 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 600 MPa 700 MPa 105 J
80 J
65 J
50 J
27 %
OK Autrod 13.21 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 470 MPa 560 MPa 195 J
185 J
160 J
70 J
60 J
28 %
OK Autrod 13.24 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 530 MPa 620 MPa 120 J
110 J
70 J
50 J
25 %
OK Autrod 13.27 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 460 MPa 570 MPa 140 J
110 J
80 J
50 J
28 %
OK Autrod 13.36 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 500 MPa 590 MPa 70 J
60 J
27 %
OK Autrod 13.40 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 610 MPa 690 MPa 90 J
80 J
50 J
24 %
OK Autrod 13.40 W stanie surowym po spawaniu EN DC+ 620 MPa 700 MPa 100 J
80 J
60 J
50 J
23 %
OK Autrod 13.43 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 700 MPa 800 MPa 100 J
75 J
65 J
50 J
21 %
OK Autrod 13.44 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 610 MPa 700 MPa 95 J
80 J
55 J
40 J
22 %
OK Autrod 13.49 W stanie surowym po spawaniu AWS DC+ 500 MPa 600 MPa 95 J
40 J
27 %
x

Jak można zdobyć OK Flux 10.62

W równym stopniu zależy nam na przekazaniu urządzeń ESAB w ręce klientów, jak klientom na ich posiadaniu. Dlatego ich sprzedażą zajmują się dystrybutorzy, którzy poświęcają klientom pełną uwagę, zapewniają wsparcie i dostarczają należne korzyści. Dzięki ich fachowej wiedzy, klienci są w równym stopniu zadowoleni z procesu zakupu, jak z nabytego produktu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy także listę przeglądanych produktów. Odwiedzając naszą witrynę można klikać na dowolne produkty i dodawać je do tej listy. Po zakończeniu można ją wysłać do siebie lub wydrukować i zanieść do preferowanego dystrybutora.

Aby znaleźć dystrybutora firmy ESAB, wystarczy użyć lokalizatora dystrybutorów, który znajduje się na wszystkich stronach naszej witryny. Można także zadzwonić do obsługi klienta pod numer (32) 35 11 100, a my pomożemy podjąć właściwą decyzję.


Nr katalogowe i akcesoria

Numery katalogowe : OK Flux 10.62
OK Flux 10.62 1000kg(2200lb) 1U62H02000
OK Flux 10.62 25kg(55lb) BP 1U62802000
x
x

x

Loading..