OK Flux 10.72

ESAB

OK Flux 10.72

The following items have been added to your list


x

Topnik aglomerowany do pracy wysokimi natężeniami prądu spawania, przy wymaganej dobrej udarności do -50ˇC. Wytwarza łatwo usuwalny żużel, także w wąskich złączach na V, zalecany do stali konstrukcyjnych, drobnoziarnistych i mrozoodpornych. Opracowany specjalnie do spawania wież wiatrowych. Odpowiedni do pracy prądem stałym lub przemiennym z systemem jedno- lub wieloelektrodowym, do spoin jedno- i wielowarstwowych, przy nieograniczonej grubości łączonych elementów.


Analiza stopiwa

Typical Weld Metal Analysis %
Pierwiastek C Mo C Mn Mo Si Mn Si C Mo C Mo C C Si Si Mn Si Mn C Si Mn C Si Mn Mn Ni C Si Mn Ni C Si Mn Si Mn
Znamionowa wartość procentowa 0.05 % 0.5 % 0.06 % 1.5 % 0.5 % 0.2 % 1.6 % 0.2 % 0.05 % 0.5 % 0.06 % 0.5 % 0.05 % 0.06 % 0.2 % 0.2 % 1.6 % 0.2 % 1.5 % 0.05 % 0.3 % 1.5 % 0.06 % 0.3 % 1.4 % 1.5 % 2.2 % 0.05 % 0.30 % 1.4 % 2.2 % 0.07 % 0.30 % 1.4 % 0.2 % 1.4 %
Drut OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.20 OK Autrod 12.20 OK Autrod 12.20 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.24 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.22 OK Autrod 12.20 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 13.27 OK Autrod 12.20 OK Autrod 12.20
Gaz osłonowy DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 520A, 29V DC+, 520A, 29V DC+, 520A, 29V DC+, 520A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V AC, 580A, 29V DC+, 580A, 29V AC, 580A, 29V
Chemical Composition
Pierwiastek CaO+MgO SiO2+TiO2 Al2O3+MnO CaF2
Znamionowa wartość procentowa 25 % 20 % 30 % 20 %
Drut
Gaz osłonowy

Dopuszczenia

Drut OK Autrod 12.20
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.20
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 12.20
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo RS
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo RINA
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo BKI
Drut OK Autrod 12.22
Towarzystwo BV
Drut OK Autrod 12.24
Towarzystwo DB
Drut OK Autrod 13.27
Towarzystwo TÜV
Drut OK Autrod 13.64

Dopuszczenia

Towarzystwo CE
Towarzystwo DB

Klasyfikacje

AWS - stan po O.C. A5.23: F8P5-EA2-A3
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A5-EA2-A3
AWS/EN A5.23:EA2/ 14171-A:S2Mo; 24598-A:S S Mo
Drut OK Autrod 12.24
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 3 AB S2Mo
AWS - stan po O.C. A5.17: F6P8-EM12K
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A8-EM12K
AWS/EN A5.17:EM12K/ 14171-A:S2Si
Drut OK Autrod 12.22
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 38 5 AB S2Si
AWS - stan po O.C. A5.23: F7P8-ENi2-Ni2
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8A8-ENi2-Ni2
AWS/EN A5.23:ENi2/ 14171-A:S2Ni2
Drut OK Autrod 13.27
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 46 6 AB S2Ni2
AWS - stan po O.C. A5.17: F6P8-EM12
AWS - stan po spawaniu A5.17: F7A8-EM12
AWS/EN A5.17:EM12/ 14171-A:S2
Drut OK Autrod 12.20
EN - stan po spawaniu 14171-A: S 38 5 AB S2
AWS - stan po spawaniu A5.23: F8TA8-EA2TiB
AWS/EN A5.23:EA2TiB/ 14171-A:S2MoTiB
Drut OK Autrod 13.64
AWS/EN A5.23:EG/ 14171-A:SZ3TiB
Drut OK Autrod 13.62

Klasyfikacje

Nazwa EN ISO 14174
Stopień, Gatunek, Kategoria S A AB 1 57 AC H5

Własności materiału spawalniczego

Typ żużlu Aluminate-basic
Granulacja 0.315-2.0 mm (9x48 mesh)
Wodór dyfundujący max 5 ml H/100g weld metal (Redried flux)
Gęstość nom: 1.2 kg/dm3
Wskażnik zasadowości nom: 1.9
Transfer składnika stopowego No Silicon and moderately Manganese alloying

Zużycie topnika

A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 26 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 30 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 34 V
Wymiary Ø 4.0 mm
A 580 A
Prędkość jazdy 55 cm/min
V 38 V
Wymiary Ø 4.0 mm

Typowe właściwości mechaniczne

Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 60 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 590 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 40 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 590 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.24
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -46 degC
Udarność KV 35 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 25 %
Wytrzymałość na rozciąganie 590 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 120 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.22
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 610 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -51 degC
Udarność KV 80 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 610 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 13.27
Granica plastyczności 490 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 610 MPa
Deklaracja zgodności (acc. to AWS) Plate thickness 12mm Heat input 2.2kJ/mm 700A, 32V, 60cm/min DC+
Drut OK Autrod 13.64
Granica plastyczności 560 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 660 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.20
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -30 degC
Udarność KV 125 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.20
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -40 degC
Udarność KV 100 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.20
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -50 degC
Udarność KV 70 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności AWS DC+
Drut OK Autrod 12.20
Granica plastyczności 415 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 500 MPa
Deklaracja zgodności (acc. AWS) Plate thickness: 12mm; Heat Input: 2.2kJ/mm; Side 1: 600A, 32V, 53cm/min; Side 2: 700A, 32V, 60cm/min; DC+
Drut OK Autrod 13.62
Granica plastyczności 500 MPa
Temperatura badania udarności -62 degC
Udarność KV 50 J
Warunki 1
Wydłużenie względne 27 %
Wytrzymałość na rozciąganie 610 MPa
x

Jak można zdobyć OK Flux 10.72

W równym stopniu zależy nam na przekazaniu urządzeń ESAB w ręce klientów, jak klientom na ich posiadaniu. Dlatego ich sprzedażą zajmują się dystrybutorzy, którzy poświęcają klientom pełną uwagę, zapewniają wsparcie i dostarczają należne korzyści. Dzięki ich fachowej wiedzy, klienci są w równym stopniu zadowoleni z procesu zakupu, jak z nabytego produktu.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy także listę przeglądanych produktów. Odwiedzając naszą witrynę można klikać na dowolne produkty i dodawać je do tej listy. Po zakończeniu można ją wysłać do siebie lub wydrukować i zanieść do preferowanego dystrybutora.

Aby znaleźć dystrybutora firmy ESAB, wystarczy użyć lokalizatora dystrybutorów, który znajduje się na wszystkich stronach naszej witryny. Można także zadzwonić do obsługi klienta pod numer (32) 35 11 100, a my pomożemy podjąć właściwą decyzję.


Nr katalogowe i akcesoria

Numery katalogowe : OK Flux 10.72
OK Flux 10.72 1000kg(2200lb) 1072H00P00
OK Flux 10.72 25kg(55lb) 1072400P0A
OK Flux 10.72 25kg(55lb) BP 1072800P00
x
x

x

Loading..