Dokumentacja

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem europejskim nr 305/2011, do wszelkich produktów oznaczonych symbolem CE, które przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach metalowych i betonowych na terenie UE powinna być dołączana Deklaracja właściwości użytkowych stwierdzająca zasadnicze cechy, które zostały określone w normie zharmonizowanej. W przypadku materiałów spawalniczych, charakterystyka ta opisana została w normie EN 13479:2004.

Wybierz język:

Polski

English

 

Search tip:

DoP search tip

x

x

Loading..