INŻYNIERIA WARTOŚCI DODANEJ (vae)

Czego możesz oczekiwać od VAE.

Przejrzyj podane praktyczne przykłady naszych rozwiązań VAE, aby odkryć korzyści dla Twojej produkcji.

Klient:

GKN Wheels, Dania

Produkt:

Koła maszyn drogowych

 

Proces produkcyjny:

Dwa stanowiska spawania MAG wyposażone w pięć robotów oraz dwa stanowiska spawania pod topnikiem dysponujące ośmioma głowicami z pojedynczym drutem. Koła są spawane metodą MAG lub SAW, w zależności od typu, konstrukcji i wielkości produkcji.

 

Cel zespołu VAE:

Zadaniem zespołu firmy ESAB było zwiększenie produktywności pięciu robotów. Złożono, że sukcesem będzie osiągnięcie prędkości spawania 1,0 m/min, przy układaniu spoin pachwinowych o wysokości ok. 5 mm.

 

Rozwiązanie:

Najlepszy wynik uzyskano przy użyciu dwóch urządzeń typu „chopper” Origo™ Mig 6502c z drutami o średnicy 1,6 mm: litymi OK AristoRod™ oraz rdzeniowymi OK Tubrod. Ponieważ większość spawanych kół wymagała śledzenia złącza, konieczne było znalezienie systemu, który pracowałby bez używania oscylacji. Aby spełnić wymagania jakościowe firmy GKN, zastosowano spawanie w układzie tandem z laserowym systemem śledzenia złącza.

Wyniki

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, firma ESAB pomogła zwiększyć prędkość spawania z 0,5 do 1,0 m/min oraz wydajność stopiwa z 9 do 16 kg/h. Inne wskaźniki wydajności i produktywności zostały także poprawione:

  • na wszystkich pięciu robotach wydajność spawania wzrosła o 30%,
  • zdolność produkcyjna wzrosła o 52800 kół rocznie,
  • jeżeli zwiększona produkcja firmy GKN spowoduje wzrost sprzedaży o 37500 kół, całkowity czas zwrotu inwestycji nie przekroczy 5 miesięcy.
x

x

Loading..