INŻYNIERIA WARTOŚCI DODANEJ (VAE)

Pracuj sprawniej

Firma ESAB opracowała Inżynierię Wartości Dodanej (VAE), aby zapewnić naszym klientom przewagę. Gdy wybierzesz VAE, otrzymasz  dostęp do zespołu doświadczonych ekspertów, którzy przeanalizują Twoje procesy produkcji i opracują zalecenia oparte na wynikach przeprowadzonego auditu.

Zaproponowane przez nas modyfikacje mogą w znaczący sposób poprawić jakość, podnieść produktywność oraz zwiększyć zyski. Wskażemy też, gdzie są niewykorzystane możliwości wzrostu dochodów poprzez powiększenie potencjału produkcyjnego, zwiększenie sprzedaży oraz indywidualnej wydajności pracy.

Wypróbuj dostępny online kalkulator kosztów spawania ESAB (QWPA), aby dowiedzieć się, w jaki sposób obliczyć całkowity koszt spawania w ramach produkcji. 

Narzędzie to powinno dać wyobrażenie o tym, jak działa pełna wersja kalkulatora kosztów spawania, który zapewnia pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych usprawnień podnoszących wydajność z myślą o uzyskaniu znacznych oszczędności na kosztach produkcji.

VAE Video
x

x

Loading..