INŻYNIERIA WARTOŚCI DODANEJ (VAE)

Ważne są liczby

Nie można skutecznie ocenić czegoś, czego się nie zmierzy, więc zespół VAE opiera swoją pracę na danych liczbowych. Przy każdej wizycie na hali produkcyjnej nasz zespół stosuje 3-stopniowy proces weryfikacji danych. 

 

Ocena produktywności

Analizujemy dokładnie cały proces wytwarzania, od surowca do dostawy albo poddajemy badaniu jedną procedurę bądź pojedyncze stanowisko.

 

Analiza rentowności

Zespół VAE opracowuje pełny raport, zawierający szczegółowe propozycje udoskonaleń mających na celu poprawę produktywności i rentowności. Mogą to być liczne drobne zmiany lub modyfikacje na większą skalę, obejmujące nowe technologie i urządzenia.

 

Wdrożenie zmian

W końcowzm etapie prezentujemy naszym klientom propozycje ulepszeń. Zespół VAE bierze czynny udział  w planowaniu sposobów zaznajamiania pracowników z wprowadzonymi zmianami. Może także służyć pomocą w procesie zamawiania nowych urządzeń lub materiałów spawalniczych.

x

x

Loading..